Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna należy do podstawowych obowiązujących w BSI wartości uczciwości, niezależności i innowacyjności. Zobowiązania BSI na tym polu oraz podjęte przez firmę działania na rzecz ich realizacji zostały określone w Raporcie BSI o odpowiedzialności społecznej.


Etyka biznesowa

We wszystkich swoich działaniach BSI szczyci się przestrzeganiem surowych norm etycznych. Ponadto firma ma zdefiniowane podstawowe wartości, które są przestrzegane w firmie, a które zostały opisane Kodeksie etyki biznesowej BSI. Do przestrzegania zasad Kodeksy etyki biznesowej aktywnie zachęcani są pracownicy całej Grupy.


Praktyki antykorupcyjne

Założenia polityki BSI nakazują przestrzeganie najwyższych standardów uczciwości we wszystkich aspektach działalności biznesowej. BSI jest zdeterminowane prowadzić transakcje i relacje biznesowe w sposób uczciwy i zgodny z przepisami, przy zerowej tolerancji dla łapownictwa i korupcji.


Zgłaszanie nieprawidłowości

Grupa BSI zapewnia możliwość poufnego telefonicznego zgłaszania nieprawidłowości. System ten jest obsługiwany przez dostawcę zewnętrznego, Expolink. Umożliwia on pracownikom oraz osobom spoza BSI anonimowe zgłaszanie praktyk, które w ich ocenie stanowią naruszenie Kodeksu etyki biznesowej BSI lub są z innych względów niestosowne.