Nagroda Investors in People dla BSI

BSI a Investors in People

Investors in People należy do najważniejszych w Wielkiej Brytanii norm zarządzania zasobami ludzkimi. Jej głównym założeniem jest poprawa wydajności przedsiębiorstwa za sprawą inwestycji w ludzi. W 2012 roku po raz pierwszy znaleźliśmy się w gronie organizacji spełniających wymogi normy Investor in People.

Norma jest przyznawana organizacjom, które potrafią wykazać wyraźne związki między celami firmy, zespołu oraz pojedynczych pracowników, a także zdolnością kierowania i zarządzania zaangażowaniem i rozwojem pracowników tak, aby nie tylko realizowali te cele, ale nawet je przekraczali.

Przynależność do grona firm spełniających wymogi normy Investors in People jest dla nas inspirującym osiągnięciem, ale nie chcemy na tym poprzestawać. Jesteśmy zdeterminowani, aby utrzymać to wyróżnienie, a w przyszłości uzyskać wyższy poziom akredytacji. Zamierzamy to osiągnąć za sprawą ciągłego doskonalenia stosowanych przez nas metod kierowania i zarządzania zasobami ludzkimi oraz uczestnictwa w rozwoju każdego z naszych pracowników.

Spełnienie wymogów normy Investors in People jest jednym z kamieni milowych na naszej drodze do osiągnięcia doskonałości przez naszych pracowników. Zamierzamy dalej inwestować w uczenie się i rozwój naszych pracowników nakierowane na ich potrzeby, a także w nasze akademie kształcenia zawodowego, programy zarządzania i przywództwa oraz w ciągłe kontrolowanie i pomiar naszej wydajności