Budowanie Trwałej Organizacji

Trwałość organizacji świadczy o  jej ciągłym wzroście, produktywności, sile i jest świadectwem jej sukcesu. Jest wiele teorii dotyczących budowania trwałej organizacji. BSI zorganizowało spotkanie przy współudziale Management Today, gdzie została przeprowadziona dyskusja dotycząca rozumienia przez liderów czym jest dla nich Trwałość Organizacji i przykładów praktyk , które zostały wdrożone aby zapewnić siłę i zrównoważony wzrost w ich organizacjach.


Kluczowe zagadnienia, które zostały omówione na spotkaniu:

  • Czym jest Trwałość Organizacji / Organizational Resilience i jaki może mieć wpływ na Twoją firmę
  • W jaki sposób zachęcać organizacje do wdrażania modelu Trwałości bez negatywnych konotacji
  • Czego organizacje uczestniczące w spotkaniu nauczyły się o Trwałości w toku swoich dotychczasowych doświadczeń
  • Znaczenie efektywnej komunikacji (Ciągłości przepływu informacji)
  • W jaki sposób stworzyć  i zarządzać trwałą i silną organizacją


BSI – jak możemy Państwo pomóc wdrożyć Model Trwałości Organizacji?

Liczne publikacje dotyczące zagadnień związanych z zarządzaniem traktują o tym, jak i dlaczego organizacje powinny wdrażać Trwałość, aby chronić się przed  rosnącą liczbą zagrożeń.  Jednakże, ‘Trwałość Organizacji’ oparta jest na znacznie szerszym rozumieniu odporności  jako sił napędowej organizacji, dzięki której organizacja może działać skutecznie w długim okresie. 

Nasza niedawno opublikowana norma BS 65000, definiuje Trwałość Organizacji jako “zdolność organizacji do przewidywania, przygotowania się, reagowania i dostosowywania się do narastających zmian oraz niespodziewanych zakłóceń, w celu przetrwania i dalszego rozwoju.”

Słowa “organizacja” oraz “rozwój” mają niebywałe znaczenie. Trwałość Organizacji sięga dalej niż zarządzanie ryzykiem, stanowi holistyczny obraz siły i sukcesu organizacji. Trwała organizacja jest Darwinowska, ponieważ dostosowuje się do zmieniającego się otoczenia tak, aby w długim okresie pozostawać w dobrej kondycji.

 

BSI uważa Trwałość Organizacji za strategiczny imperatyw dla każdej organizacji, dużej i małej.