Wydarzenia organizowane przez Sieć ds. Interesu Konsumenckiego i Publicznego (CPI)

Sieć CPI organizuje dla swoich członków dwa doroczne wydarzenia.

Ostatnie wydarzenia

W 2011 roku Sieć CPI świętowała swoje 60-lecie i z tej okazji zorganizowano w Londynie specjalne spotkanie członków Sieci połączone z plenarnym spotkaniem z ISO/COPOLCO (naszymi międzynarodowymi odpowiednikami). W jego ramach odbyły się warsztaty pod hasłem „Domy jutra - budowa zgodnie z normami ISO COPOLCO 2011". Spotkanie odbyło się w hotelu Grange St Paul’s Hotel w Londynie w dniach 23-27 maja 2011 roku.

COPOLCO 2011
Hotel Grange St Paul’s, Londyn, 23-27 maja 2011 r.

"Domy jutra - budowa zgodnie z normami"

Prawo do schronienia – dachu nad głową – stanowi podstawową potrzebę wszystkich ludzi. Coraz częściej domy muszą być odporne na skutki ekstremalnych warunków pogodowych albo zostać szybko odbudowane na skutek huraganu, trzęsienia ziemi lub powodzi. Wobec coraz bardziej ograniczonych zasobów naturalnych, nowe domy muszą być „zielone", a już istniejące zasoby mieszkaniowe, bardziej „zielone". Te ważkie tematy zostały poruszone podczas warsztatów ISO COPOLCO 2011 zorganizowanych przez BSI, brytyjski Krajowy Komitet Normalizacyjny, w Londynie w dniu 24 maja 2011 roku przy wsparciu departamentu Biznesu, Innowacji i Umiejętności Wielkiej Brytanii. (Pierwsze londyńskie spotkanie COPOLCO miało miejsce w 1997 roku.)

W 2011 roku ISO COPOLCO zbiegło się w czasie z obchodami 60-lecia zaangażowania konsumentów w proces normalizacji w Wielkiej Brytanii. Praktyka uczestnictwa konsumentów w pracach nad opracowywaniem norm rozpoczęła się od Kobiecego Komitetu Doradczego w 1951 roku, a wyniku rozwoju powstała Sieć ds. Interesu Konsumenckiego i Publicznego BSI (CPIN), z którą współpracuje Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych. Przewodniczącą CPIN jest obecnie telewizyjna obrończyni praw konsumentów, Lynn Faulds Wood, a należą do niej takie organizacje, jak Age UK, Citizens Advice, Consumer Focus, National Consumer Federation (ang. Narodowa Federacja Konsumentów), Trading Standards Institute (ang. Instytut ds. Norm Handlowych) oraz Which? a także jakże odgrywający niezwykle ważną indywidualni konsumenci, którzy działają w CPI społecznie.

Przyjęcie urodzinowe Sieci CPI odbyło się w Lincoln’s Inn wieczorem 24 maja z udziałem kilku bardzo wyjątkowych gości._


Wcześniejsze wydarzenia

„Poprawa opieki zdrowotnej dla każdego — rola norm”

Ten niezwykle ważny temat był przedmiotem zimowego spotkania Sieci ds. Interesu Konsumenckiego i Publicznego BSI (CPIN), które odbyło się 8 grudnia 2010 roku, a było moderowane przez Lynn Faulds Wood, przewodniczącą CPIN. Lynn jest także przewodniczącą (European Cancer Patient Coalition (ang. Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych - ECPC) i Wiceprezesem UK Patients Association (Brytyjskiego Stowarzyszenia Pacjentów). Jako pierwszy wystąpił Colin Adamson, który pełnił rolę konsultanta do spraw obsługi klientów ze szczególnym uwzględnieniem służby zdrowia podczas prac brytyjskiego rządu nad Białą Księgą, która ma sprawić, że National Health Service (ang. Państwowa Służba Zdrowia) będzie “szybciej reagować na potrzeby pacjentów… osiągać lepsze wyniki, posiadać większą autonomię i jaśniej określony zakres odpowiedzialności”. Paul Whaley z Cancer Prevention and Education Society (ang. Towarzystwo Profilaktyki i Edukacji Przeciwnowotworowej) omówił potencjalne szkodliwy wpływ chemikaliów występujących w środowisku, natomiast przedstawiciele BSI i CPI w swoich prezentacjach przedstawili informacje o aktualnie prowadzonych pracach nad normami. W ciągu dnia odbyła się także żywa dyskusja w ramach sesji pytań i odpowiedzi, w trakcie której do mówców dołączyła prezes Patients Association. Podczas dyskusji w grupach omówiono, jak w przyszłości mogą ewoluować pogramy norm w następstwie wprowadzenia Białej Księgi oraz w związku z różnicami między publiczną i prywatną służbą zdrowia, a także rozmawiano o ewentualnej potrzebie bardziej skonsolidowanych informacji na temat czynników rakotwórczych. Zobacz także Prezentacje i sprawozdania z prac grup dyskusyjnych na stronie poświęconej wydarzeniom organizowanym przez CPI.

Wcześniejsze wydarzenia odbyły się w:

  • BSI, na temat zdrowia
  • Imperial College w Londynie, na temat edukacji
  • Design Museum w Londynie, na temat norm dla otwartości, równowagi środowiskowej i projektowania usług)
  • BSI na temat znaków jakości
  • The Hatton w Londynie, na temat usług
  • BSI na temat Igrzysk Olimpijskich 2012
  • Królewskich Ogrodach Botanicznych w Kew, na temat równowagi środowiskowej
  • Edynburgu i Cardiff z udziałem kolegów i koleżanek oraz gości z regionalnych organizacji konsumenckich oraz parlamentów
  • HMS Belfast w Londynie, z okazji 50-lecia Sieci CPI w 2001 roku - prestiżowe spotkanie z naszymi europejskimi koleżankami i kolegami, ANEC, „głosu europejskich konsumentów w sprawie normalizacji".