Zrozumieć procedury międzynarodowe (ISO)

Terminy 2013

Terminy: 14 listopada

Formuła kursu: Kurs interaktywny, dyskusja i praktyczne ćwiczenia, korzystanie z narzędzi i szablonów


Opis kursu

Celem tego kursu jest lepsze zrozumienie „najlepszych praktyk” w odniesieniu do zwiększenia wydajności w pracach nad ISO. Jeśli są Państwo członkami Komitetów lub Podkomitetów Technicznych ISO, pełnią rolę przewodniczącego grupy roboczej, eksperta lub nowo mianowanego sekretarza, ten kurs jest dla Państwa.


Cele kursu

Pomaga członkom uczestniczyć w normalizacji międzynarodowej:

  • Dowiedzieć się, co się dzieje, kiedy CEN chce przyjąć normę międzynarodową (ISO)
  • Poznać procedurę tworzenia normy przez CEN
  • Dowiedzieć się, jak radzić sobie z opóźnieniami w pracach nad projektem
  • Dowiedzieć się, jak zwołać spotkanie
  • Dowiedzieć się, co zrobić w razie odwołania
  • Dowiedzieć się, co zrobić w razie zgłoszenia poprawek technicznych
  • Dowiedzieć się, jak i kiedy złożyć projekt normy