Umiejętności wywierania wpływu i przekonywania

Szczegóły kursu

Terminy 2013: 11 września

Formuła kursu: Kurs interaktywny, dyskusja i praktyczne ćwiczenia, korzystanie z narzędzi i szablonów


Opis kursu

Wiedzę i umiejętności zdobyte dzięki udziałowi w szkoleniach dla członków komitetów można zawsze wykorzystać w pracy poza BSI, a zdolność wywierania wpływu i przekonywania innych należy do najcenniejszych umiejętności, które można łatwo wykorzystać również na innym gruncie. Uczestnicy kursu zostają zabrani w podróż w rejony swojej samoświadomości, z zastosowaniem wielu różnych stylów uczenia się, aby mogli opuścić kurs z poczuciem większej pewności siebie, której podstawą będą ulepszone zdolności. Wpływanie na sposób myślenia oraz zachowanie innych oraz zdolność przekonania ich do swojego toku rozumowania wymaga wykazywania się w komunikacji pewnością siebie, budowania relacji i zachowywania asertywności mimo presji. Ten kurs został opracowany z myślą o zwiększeniu pewności siebie uczestników, poprawie ich skuteczności w wywieraniu wpływu i zdolności przekonywania poprzez analizę związku między posiadanymi umiejętnościami komunikacyjnymi a wpływem na innych, jaki pozwalają im uzyskiwać


Cele kursu

Pomoc członkom uczestniczyć w normalizacji międzynarodowej:

  • Komunikować się ze współpracownikami oraz osobami spoza organizacji w bardziej przekonywający sposób
  • Nawiązywać skuteczniejsze i bardziej kreatywne relacje pracownicze
  • Wyjaśniać skomplikowane koncepcje w sposób ułatwiający ich zrozumienie i zwiększający prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu
  • Okazywać większą pewność siebie podczas udziału w spotkaniach
  • Stać się lepszym słuchaczem i wykorzystywać ulepszone umiejętności perswazji do działania jako osoba kształtująca opinie
  • Określić preferowany przez siebie styl wywierania wpływu i wykorzystywać go do zachęcania innych do zmian