Przygotowywanie projektów norm

Szczegóły kursu

Terminy 2013: 12 i 13 czerwca, 3 i 4 września

Formuła kursu: Kurs interaktywny, dyskusja i praktyczne ćwiczenia, korzystanie z narzędzi i szablonów


Opis kursu

Nasz najpopularniejszy kurs! Czy chcą Państwo lepiej zrozumieć różne metody wykorzystywane do pomiaru, ewaluacji i badania norm? Ten kurs przyniesie szczególne korzyści członkom komitetów, którzy są odpowiedzialni za przygotowywanie projektów norm oraz tworzenie norm brytyjskich, a także europejskich lub międzynarodowych. W jego trakcie zostaną omówione zasady sporządzania projektów skomplikowanych materiałów technicznych oraz zasady mające zastosowanie w każdym z przypadków._


Cele kursu

Pomoc członkom w uczestnictwie w normalizacji międzynarodowej:

  • Zrozumieć proces przygotowywania projektu normy
  • Określać strukturę i elementy składowe normy
  • Rozpoznawać różne typy norm oraz zasady mające zastosowanie do każdego z nich
  • Poznać zasady kodyfikowania i prezentowania informacji w uporządkowany sposób
  • Zaznajomić się z językiem i stylami pisania, technikami prezentacyjnymi i zasadami dokonywania odwołań
  • Zrozumieć, jak należy sprawdzać i edytować projekty norm