Prawne aspekty norm

Szczegóły kursu

Terminy 2013: 20 czerwca, 29 października

Formuła kursu: Kurs interaktywny, dyskusja z ćwiczeniami praktycznymi


Opis kursu

Jaki jest status prawny normy brytyjskiej? Jeśli nie wiesz, zapisz się do udziału w kursie, a wszystko Ci dokładnie wyjaśnimy.


Cele kursu

Pomaga członkom komitetów uczestniczącym w procesie normalizacji:

  • Zrozumieć znaczenie Przywileju Królewskiego, podstawowe zasady, skutki i program członkostwa stowarzyszonego
  • Zrozumieć status prawny norm brytyjskich, ich cele i kategorie
  • Przestrzegać wymogów prawnych oraz wytycznych w pracy nad normami
  • Uzyskać ogólne informacje dotyczące norm w kontraktach
  • Omawiać zobowiązania prawne komitetów, dokonywać interpretacji norm, kwestie związane ze sporami sądowymi, prawami autorskimi, patentami i poufnością