Praca w środowisku wielokulturowym

Szczegóły kursu

Terminy 2013: 1 sierpnia

Formuła kursu: Kurs interaktywny, dyskusja i praktyczne ćwiczenia, korzystanie z narzędzi i szablonów


Opis kursu

Celem kursu jest zwiększenie świadomości i pomoc w zrozumieniu różnic kulturowych oraz problemów, z jakimi można się spotkać w kontaktach między przedstawicielami różnych kultur. Podczas warsztatów zostaną przeanalizowane cechy poszczególnych narodowości i przełamane negatywne stereotypy. Uczestnicy dowiedzą się, jak unikać frustracji i innych ewentualnych trudności mogących pojawić się podczas międzynarodowych spotkań członków komitetów.


Cele kursu

Pomoc członkom w uczestnictwie w normalizacji międzynarodowej:

  • Zrozumieć jak i dlaczego różnice kulturowe wpływają na środowisko pracy
  • Poznać różne style komunikacyjne i podejścia biznesowe – odnoszące się zarówno do oficjalnych, jak i nieoficjalnych środowisk