Normy dotyczące dostępności

Szczegóły kursu

Terminy 2013: 4 kwietnia, 16 lipca

Formuła kursu: Kurs interaktywny, dyskusja i praktyczne ćwiczenia, korzystanie z narzędzi i szablonów


Opis kursu

Jak można mieć pewność, że produkty i usługi są przydatne dla wszystkich członków społeczeństwa? Mimo iż firmy potwierdzają potrzebę zapewnienia dostępności, wszyscy napotykamy przykłady produktów, których trudno byłoby używać osobom niepełnosprawnym lub usługi, które faworyzują pewne grupy osób, a dyskryminują inne, na przykład osoby starsze Normy mogą na wiele sposobów przyczynić się do powstawania projektów łatwo dostępnych produktów lub usług. Udział w tym kursie ma ułatwić Państwu dbanie o to, żeby normy, nad którymi pracuje Państwa komitet przyczyniały się do powstawania produktów i usług, z których będą mogli korzystać wszyscy.


Cele kursu

Pomaga członkom komitetów uczestniczącym w procesie normalizacji międzynarodowej:

  • Zwiększenie świadomości problemów związanych z tym tematem
  • Omówienie i zrozumienie Guide 6 CEN/CENELEC
  • Możliwość wypowiadania się na tematy związane z dostępnością podczas omawiania swojej normy na zebraniu komitetu