IEC i CENELEC

Szczegóły kursu

Pozostałe terminy 2012: 13 grudnia

Typ kursu: Warsztaty w klasie

Formuła kursu: Sesje pytań i odpowiedzi, studia przypadku, interaktywne ćwiczenia


Opis kursu

Udział w kursie ma pomóc jego uczestnikom lepiej zrozumieć procedury, których znajomość jest niezbędna dla członków komitetów należących do grup roboczych IEC/CENELEC i uczestniczących w spotkaniach IEC/CENELEC. Celem kursu jest pomoc w lepszym zrozumieniu roli komitetów lustrzanych BSI oraz tego, w jaki sposób ich członkowie mają wpływ na normy międzynarodowe i europejskie.

Kurs jest przeznaczony dla członków komitetów biorących udział w pracach komitetów IEC/CENELEC.


Cele kursu

Pomaga członkom komitetów uczestniczącym w procesie normalizacji:

  • Przestrzegać wytycznych dotyczących wdrożenia procedur konserwacji
  • Stosować się do wytycznych dotyczących opracowywania norm
  • Zrozumieć etapy procesu normalizacji
  • Zrozumieć, jak należy uzyskiwać materiał odniesienia, dystrybuować dokumenty i zarządzać sprawozdawczością i procedurami
  • Zaznajomić się z dystrybucją dokumentów w obrębie IEC