Usługi Dedykowane

Niezależne Audity

Niezależne Audity

Audyty dostawców i podmiotów zewnętrznych BSI. Weryfikacja. Przejrzystość. Zaufanie.

Rozwiązania zaprojektowane z myślą
o sukcesie Twojej firmy

Audity wewnętrzne i Audity dostawców

Red Overlay
PL-BSI-Customized-Audits-banner
PL-BSI-Customized-Audits-
Red Overlay

Niezależne Audity dopasowane do potrzeb klienta

Współczesne modele biznesowe wymagają ciągłego dostosowywania do zmieniającego się otoczenia. Wraz ze wzrostem świadomości konsumenckiej, przed przedsiębiorcami postawione zostało wiele nowych wyzwań, którym muszą sprostać, aby pozostać konkurencyjnymi. Obecnie organizacje, które chcą zagwarantować swoim klientom najwyższą jakość świadczonych usług lub wytwarzanych produktów powinny pamiętać o istocie niezależnych inspekcji i auditów, które będą stanowiły wartość dodaną dla przedsiębiorstwa i pomogą w budowaniu trwałej i odpornej organizacji.

Budowa odpornej organizacji poprzez analizę szans i zagrożeń

Pakiet usług dedykowanych BSI jest zaprojektowany od początku do końca, tak by wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom organizacji. 

Naszym celem jest pomoc Twojej firmie w tworzeniu trwałej i stabilnej organizacji przez skuteczne zarządzanie ryzykiem i szansami w takich obszarach jak zdrowie i bezpieczeństwo, prywatność i bezpieczeństwo informacji, odporność łańcucha dostaw i ciągłość biznesu.

Korzyści z auditów dopasowanych do potrzeb klienta

Naszym celem jest pomoc w zarządzaniu ryzykiem i szansami w takich obszarach, jak zdrowie i bezpieczeństwo, prywatność i bezpieczeństwo informacji, odporność łańcucha dostaw i ciągłość biznesu, poprzez

  • Stosowną, szeroką wiedzę, doświadczenie i zasoby
  • Audity zgodne z międzynarodowymi standardami i najlepszymi praktykami
  • Raporty podkreślające mocne strony i luki w Twoim obecnym podejściu do oceny i ograniczania ryzyka
  • Określenie możliwości stymulowania poprawy

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi dotyczące naszych usług w zakresie auditów i certyfikacji systemów zarządzania oraz oprogramowania Entropy (Entropy™ Software), wyślij nam zapytanie online.

Zapraszamy również do dokonania bezpłatnej wyceny certyfikacji w Twojej firmie.