Certified Information Systems Security Professional

CISSPJeśli właśnie budujesz karierę w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, Certified Information Systems Security Professional (CISSP) jest niezbędną kwalifikacją, aby pomóc ci się rozwijać. Jest to uznawany na całym świecie standard, który pokazuje twoje kompetencje jako specjalisty IT. Obejmując takie tematy, jak przetwarzanie w chmurze, bezpieczeństwo urządzeń mobilnych, bezpieczeństwo tworzenia aplikacji i zarządzanie ryzykiem, zdobędziesz wiedzę, aby jak najlepiej zarządzać problemami bezpieczeństwa informacji w organizacji

Ten kurs przygotuje Cię do zdobycia wiedzy i umiejętności do zaliczenia egzaminu CISSP, który uzyska status Certified Information Systems Security Professional.

Czas trwania: 5 dni

Dla kogo jest to szkolenie?

To szkolenie jest przeznaczone dla profesjonalistów, którzy mają co najmniej 5-letnie pełne doświadczenie zawodowe w pracy z dwoma do ośmiu obszarów z CISSP -Common Body of Knowledge (CBK - Common Body of Knowledge), takich jak:

 • Konsultanci ds. Bezpieczeństwa IT
 • Kierownicy ds. Bezpieczeństwa IT
 • Dyrektorzy / menedżerowie IT
 • Audytorzy bezpieczeństwa IT
 • Architekci bezpieczeństwa IT
 • Analitycy bezpieczeństwa IT
 • Inżynierowie systemów bezpieczeństwa
 • Szefowie ds. Bezpieczeństwa informacji
 • Dyrektorzy bezpieczeństwa IT
 • Architekci sieci
 • Bezpieczeństwo rozwoju oprogramowania

Uwaga: dostępne jest roczne zwolnienie z doświadczenia, jeżeli uczetsnik posiada dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważnym regionalnym świadectwem lub dodatkowymi poświadczeniami z listy zatwierdzonej przez (ISC) ², co wymaga czterech lat bezpośredniego doświadczenia zawodowego w zakresie bezpieczeństwa w pełnym wymiarze godzin od dwóch do ośmiu obszarów CISSP CBK.

UWAGA: Osoby bez 5-letniego doświadczenia mogą przystąpić do egzaminu jako CISSP Associate, po zgromadzeniu 5 lat doświadczenia, staną się kwalifikowanym CISSP.

Czego się nauczę?

Szkolenie zawiera obszerny przegląd koncepcji bezpieczeństwa informacji i najlepszych praktyk branżowych, obejmujący 8 dziedzin Wspólnego Zasobu Wiedzy CISSP (CBK):

 • Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w IT
 • Bezpieczeństwo zasobów IT
 • Architektura i inżynieria bezpieczeństwa IT
 • Bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych
 • Zarządzanie uprawnieniami i dostępem użytkowników (IAM)
 • Ocena bezpieczeństwa i testy penetracyjne IT
 • Operacje bezpieczeństwa IT
 • Bezpieczeństwo rozwoju oprogramowania

Co zawiera szkolenie?

 • Profesjonalne miejsce szkolenia z lunchem i przekąskami;
 • Pełne materiały szkoleniowe (dostarczony podręcznik w formie papierowej i cyfrowa kopia slajdów)
 • Tablet z Androidem „Egzaminy przygotowawcze”,
 • Mapy myśli i przykładowe pytania do egzaminu końcowego
 • Certyfikat uczestnictwa

Uwaga: egzamin ISC² CISSP nie jest wliczony w opłatę za kurs i należy go zarezerwować bezpośrednio na stronie internetowej ISC². Po zakończeniu egzaminu otrzymasz status Certified Information Systems Security Professional.

UWAGA! Szkolenie odbywa się w Mediolanie!

Cena szkolenia to 2375 Euro

Cena podana w PLN, według kursu z dnia 7/02/2020