Terminarz i cennik szkoleń

Szkolenia

Wymagania Standardów BRC 7, IFS 6.1 oraz systemu HACCP NOWE SZKOLENIE

1200 zł
+ VAT

2 dniowe szkolenie

    Podczas szkolenia omówione i przećwiczone (warsztaty) zostaną kroki i zasady wdrażania i utrzymywania systemu HACCP zgodnie z wymaganiami kodeksu żywieniowego oraz standardów BRC i IFS. Podczas kursu zaprezentowane zostaną przykłady praktyczne ułatwiające zrozumienie idei poszczególnych wymagań.

Szczegóły szkolenia Wymagania Standardów BRC 7, IFS 6.1 oraz systemu HACCP NOWE SZKOLENIE

Wymagania Standardów: BRC Consumer Products wersja 4 i IFS wersja 2
NOWE SZKOLENIE

780 zł
+ VAT

1 dniowe szkolenie

    Podczas kursu omówione zostaną różnice pomiędzy wymaganiami standardów BRC CP, a IFS HPC, BRC CP General Merchandise, a BRC CP Personal Care and Household oraz IFS HPC poziom high, a poziom basic. Podczas kursu zaprezentowane zostaną przykłady praktyczne ułatwiające zrozumienie idei poszczególnych wymagań.

Szczegóły szkolenia Wymagania Standardów: BRC Consumer Products wersja 4 i IFS wersja 2
NOWE SZKOLENIE

Analiza Zagrożeń w przemyśle spożywczym
NOWE SZKOLENIE

650 zł
+ VAT

1 dniowe szkolenie

    Podczas szkolenia przeprowadzone zostaną warsztaty z przeprowadzania analizy zagrożeń. Warsztaty opierać się będą na 12 krokach i 7 zasadach wdrażania i utrzymywania systemu HACCP zgodnie z wymaganiami kodeksu żywieniowego, standardów międzynarodowych (ISO 22000, FSSC) oraz standardów sieci handlowych (BRC, IFS).

Szczegóły szkolenia Analiza Zagrożeń w przemyśle spożywczym
NOWE SZKOLENIE

Food Defence – Analiza zagrożeń intencjonalnych NOWE SZKOLENIE

780 zł
+ VAT

1 dniowe szkolenie

    Podczas szkolenia przeprowadzone zostaną warsztaty z przeprowadzania analizy TACCP obejmujące wytyczne PAS 96:2014, wymagania standardów międzynarodowych (FSSC) oraz standardów sieci handlowych (BRC, IFS). Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady i możliwe rozwiązania ułatwiające zrozumienie zagadnienia.

Szczegóły szkolenia Food Defence – Analiza zagrożeń intencjonalnych NOWE SZKOLENIE

Auditor Wewnętrzny BRC wersja 7, IFS wersja 6.1 oraz HACCP NOWE SZKOLENIE

1400 zł
+ VAT

2 dniowe szkolenie

    W ramach tego kursu rozwiną Państwo umiejętności niezbędne do oceny i sporządzania sprawozdań w zakresie zgodności i skutecznego wdrażania procesów na podstawie standardów BRC i IFS. Nauczą się Państwo, w jaki sposób rozpocząć audit, przygotować i przeprowadzić działania związane z auditem, sporządzić i rozpowszechnić sprawozdania z auditu oraz sfinalizować działania następcze.

Szczegóły szkolenia Auditor Wewnętrzny BRC wersja 7, IFS wersja 6.1 oraz HACCP NOWE SZKOLENIE