Dariusz Łydziński

Jest absolwentem Elektroniki i Telekomunikacji na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie – Ochrona Informacji Niejawnych i Administrowanie Bezpieczeństwem Informacji, oraz w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie – Bezpieczeństwo Informacyjne.

Od ponad 15 lat zajmuje się zawodowo szeroką problematyką systemów bezpieczeństwa oraz praktyką utrzymania ciągłości działania, w tym zarządzania ryzykiem. Specjalizuje się w szczególności w rozwiązaniach e-security. Realizował złożone projekty zabezpieczania danych wagi państwowej, obsługując procesy funkcjonowania systemów łączności, a także bezpieczeństwa informacji w kontekście ochrony funkcjonalności wysoce zaawansowanych sieci oraz systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.

Równolegle z pracą zawodową z zaanga- żowaniem realizuje projekty z zakresu bezpieczeństwa na rzecz biznesu, jak również na zlecenia administracji publicznej.

Auditor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Bogate doświadczenie zdobył pracując między innymi w komórkach łączności Ministerstwa Obrony Narodowej, a także w polskich firmach jak ComCERT, ENERGA czy UNIZETO.