Wykorzystanie ISO 22301 do wdrażania systemu zarządzania ciągłością działania

Webinar ukazujący dlaczego należy stosować w Państwa firmie normę ISO 22301 dla Zarządzania Ciągłością Działania