Rola wewnętrznego auditora środowiskowego - zapewnienie kompetencji

Webinar ten koncentruje się na niektórych zagadnieniach rejestracji, według procesu kwalifikacyjnego BSI jako auditora systemu zarządzania środowiskowego lub audytora wiodącego _