Korzyści płynące z systemu środowiskowego opartego na sieci

Webinar ten ma za zadanie przeprowadzić Państwa przez zagadnienia dotyczące wykorzystania technologii, aby wspomóc organizatorów w wykorzystaniu wszystkich aspektów systemu zarządzania środowiskowego._