Identyfikacja i zarządzanie zagrożeniami bezpieczeństwa informacji

Webinar ukazujący w jaki sposób ISO/IEC 27001 może pomóc identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa informacji i zarządzać nimi w Państwa organizacji.