ISO 19011 - Rola Auditora

Moduł ten ukazuje rolę Auditora w kontekście jego definicji zawartej w normie ISO 19011:2002. Ukazuje ogólny zarys ISO 19011 i wprowadza uczestnikom kursu ustrukturyzowane podejście do formalnych działań w trakcie audytu. Podczas kursu uzyskuje się informacje na temat zalecanych wytycznych dotyczących kompetencji i oceny audytorów.