Badanie Trwałości Organizacji przez Uniwersytet w Cranfield

We współpracy ze Szkołą Zarządzania Uniwersytetu w Cranfield, BSI opublikowało nowy raport biznesowy. Podsumowuje on nie tylko 50 lat postrzegania Trwałości Organizacji, lecz również oferuje współczesnym liderom przejrzysty model mający na celu wspieranie ich w zarządzaniu ryzykiem i dostosowaniu się do przyszłego sukcesu na polu biznesowym.

Ten nowy sposób myślenia ma na celu wdrażanie dobrych praktyk w biznesie. Przedstawiony model obejmuje podejście do zarządzania równowagą między kontrolą, działaniem, efektywnością i innowacyjnością organizacji, co jest niezbędne do budowania jej rzeczywistej trwałości. Wymaga to stosowanie często sprzecznego wewnętrznie sposobu myślenia.


Pełen raport badawczy i streszczenie raportu Uniwersytetu w Cranfield

By pobrać streszczenie i pełen raport, wypełnij poniższy formularz