Przewoźne Urządzenia Ciśnieniowe

BSI posiada status jednostki notyfikowanej dla TPE, na aspekty dyrektywy związane z wstępnym wprowadzaniem do obrotu.

Unia Europejska wydała dyrektywę 1999/36 /WE, aby zwiększyć bezpieczeństwo w odniesieniu do przewoźnych urządzeń ciśnieniowych (TPE) dla towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym i kolejowym. Dyrektywa ta obejmuje wprowadzanie do obrotu przewoźnych zbiorników ciśnieniowych oraz wszelkich zaworów i akcesoriów z nimi związanych.

Zgodność z dyrektywą TPE uzyskuje się spełniając wymagania jednej z obowiązujących norm wymienionej w załączniku 2 do ustawy.

W przypadku braku takiego przepisu odpowiedni organ kompetencyjny (W Wielkiej Brytanii - Health and Safety Executive (HSE)) może podejść do opracowania przepisu do wymogów paragrafu 6.2 konwencji ADR (Europejskie porozumienie w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych)


Dlaczego warto wybrać certyfikację wyrobu z BSI?

Jako jednostka notyfikowana, cieszymy się zaufaniem na całym świecie dzięki dbałości o to, by produkty i urządzenia spełniały wymagania różnych dyrektyw i programów zgodności i bezpieczeństwa.

  • Doświadczenie – BSI jest jedną z najbardziej szanowanych i kompleksowo działających jednostek notyfikowanych na świecie, która pochwalić się może głęboką wiedzą i doświadczeniem przy pomaganiu klientom w przechodzeniu przez te często złożone procesy
  • Dostępność i gotowość – nasz zespół jest zawsze gotów pomóc przy wybranej certyfikacji produktu
  • Szybkość wprowadzania na rynek – dzięki specjalistycznej wiedzy BSI może świadczyć jedną z najlepszych usług skrócenia czasu wprowadzania produktu na rynek, dając już na początku przewagę nad konkurencją
  • Dostęp do rynków – jako firma o zasięgu globalnym, BSI może pomóc uzyskać dostęp do rynków i strumieni biznesowych na całym świecie dzięki swej sieci, na którą składają się biura w 193 krajach