Dyrektywa 89/686/EWG o wyposażeniu ochrony osobistej

Wyposażenie ochrony osobistej (PPE) jest zdefiniowane jako "każde urządzenie do noszenia bądź trzymania przez osobę w celu ochrony przed jednym lub wieloma zagrożeniami zdrowia lub bezpieczeństwa". Ponadto przepisy stosuje się do dowolnego systemu wprowadzanego na rynek mającego związek z PPE służącego do połączeń z innym zewnętrznym, dodatkowym urządzeniem.

Sprzęt ochronny powinien być bezpieczny i dostosowany do swoich wyznaczonych celów. Producenci, dystrybutorzy, ustawodawcy i użytkownicy, wszyscy jednakowo mają takie samo minimalne oczekiwanie. Zaangażowanie wewnątrz branży do odpowiedzialnej produkcji jest wspierane i regulowane za pomocą dyrektywy w sprawie wyposażenia ochrony osobistej (89/686 /EWG).

Przed zakupem jakichkolwiek środków ochrony osobistej (PPE), specjaliści ds. specyfikacji powinni zapoznać się z rozporządzeniem dotyczącym stosowania w pracy środków ochrony osobistej ‘Personal Protective Equipment at Work Regulations 1992’. Rozporządzenie to zawiera 14 przepisów dla pracodawców do rozpatrzenia jako cześć oceny ryzyka przed zakupem. Zakup standardowy niekoniecznie musi spełniać wymogi rozporządzenia 6 – oceny środków ochrony indywidualnej PPE.

Producent musi zapewnić, że jego produkty są zgodne z odpowiednią zharmonizowaną normą europejską, przeniesioną na grunt normy krajowej (PN) lub międzynarodowej (ISO), lub specyfikacji technicznej uważanej za właściwą przez jednostkę notyfikowaną do spełnienia podstawowych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

BSI jest aktywnie zaangażowany w ośmiu głównych obszarach oznaczenia CE, badania typu, artykuł 10, (badania i certyfikacja) PPE, w tym ochronniki słuchu, sprzęt ochrony dróg oddechowych, ochronniki oczu, ochronę głowy, obuwie ochronne, rękawice ochronne, odzież ochronną oraz odzież ostrzegawczą o intensywnej widzialności. Gdzie jest to przewidziane przez dyrektywę, wymagane jest stałe sprawdzanie jakości produktów, art. 11A i 11B.

Oprócz działalności związanej oznakowaniem CE i niezależnymi badaniami wyrobów nie pokrywającymi się z dyrektywą oraz oznaczeniem Kitemark®  jest przeprowadzanych wiele programów kontroli jakości środków ochrony indywidualnej PPE.

Dlaczego warto wybrać certyfikację wyrobu z BSI?

Jako jednostka notyfikowana, cieszymy się zaufaniem na całym świecie dzięki dbałości o to, by produkty i urządzenia spełniały wymagania różnych dyrektyw i programów zgodności i bezpieczeństwa.

  • Doświadczenie – BSI jest jedną z najbardziej szanowanych i kompleksowo działających jednostek notyfikowanych na świecie, która pochwalić się może głęboką wiedzą i doświadczeniem przy pomaganiu klientom w przechodzeniu przez te często złożone procesy
  • Dostępność i gotowość – nasz zespół jest zawsze gotów pomóc Państwu przy wybranej certyfikacji produktu
  • Szybkość wprowadzania na rynek – dzięki specjalistycznej wiedzy BSI może świadczyć jedną z najlepszych usług skrócenia czasu wprowadzania produktu na rynek, dając Państwu już na początku przewagę nad konkurencją
  • Dostęp do rynków – jako firma o zasięgu globalnym, BSI może pomóc Państwu uzyskać dostęp do rynków i strumieni biznesowych na całym świecie dzięki swej sieci, na którą składają się biura w 193 krajach