Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych (PED)

Jako jednostka notyfikowana, BSI posiada kwalifikacje do przeprowadzania certyfikacji kontroli jakości PED lub zapewnienia kontroli/nadzoru umożliwiającego Państwu na oznaczenie CE urządzeń ciśnieniowych. PED obejmuje weryfikację projektu, doboru materiałów, produkcji/praktyk produkcji, kwalifikacji, badań, oznakowania produktu oraz opracowania instrukcji dla użytkownika.

Jak można uzyskać zgodność z PED?

Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (PED) oferuje producentom urządzeń ciśnieniowych 14 różnych opcji, które pozwalają na ocenę zgodności urządzeń ciśnieniowych poprzez różne warianty dotyczące wewnętrznej kontroli jakości, bezpośredniej inspekcji lub bezpośredniego nadzoru nad badaniami przez jednostkę notyfikowaną.

Przedsiębiorstwa posiadające już ISO 9000 mogą korzystać z zalet istniejących systemów jakości i wykorzystać je w zaspokojeniu zasadniczych wymogów bezpieczeństwa związanych z PED. Jeśli producent nie posiada formalnej akredytacji norm z serii ISO 9000, BSI może zaoferować swoje usługi w ramach Jednostki notyfikowanej dla dyrektywy PED przy certyfikacji kontroli jakości.

Alternatywnie, PED umożliwia bezpośrednio jednostce notyfikowanej inspekcję/nadzór nad produkcją urządzeń ciśnieniowych w celu uzyskania zgodności, gdzie BSI jest wstanie zaoferować pełen zakres usług.

BSI może również zaoferować:

 • Pomoc ze sporządzeniem dokumentacji technicznej
 • Przygotowanie systemu zgodnego systemu jakości z PED
 • Wizyty dotyczące protokołu rozbieżności
 • Ocena procedur spawalniczych do ASME IX i/lub do BS EN ISO 15614 oraz kwalifikacji spawacza do ASME IX i/lub BS EN 287
 • Ocena procedur lutowania do obu ASME IX i BS EN 13134 oraz kwalifikacji operatora lutowania do obu ASME IX i BS EN 13133
 • Szczegółową ocenę materiałową zgodnie z załącznikiem 1 rozdział 4.2b
 • Specjalnie zorganizowane kursy i seminaria.
Korzyści płynące z zastosowania BSI:
 • Pełna usługa uzyskania zgodności dla produktów zawierająca ocenę konstrukcji (moduły B/B1), od gaśnic do instalacji przemysłowych
 • Specjalista i specjalny dedykowany zespół do PED, wspierający Państwa w każdym kroku procesu certyfikacji
 • Dzięki doświadczeniu BSI możecie Państwo uzyskać zgodność z PED przy niewielkich zakłóceniach procesu produkcyjnego, kontroli/audytów oraz mając na uwadze jak najniższe koszty

Dlaczego warto wybrać certyfikację wyrobu z BSI?

Jako jednostka notyfikowana, cieszymy się zaufaniem na całym świecie dzięki dbałości o to, by produkty i urządzenia spełniały wymagania różnych dyrektyw i programów zgodności i bezpieczeństwa.

 • Doświadczenie – BSI jest jedną z najbardziej szanowanych i kompleksowo działających jednostek notyfikowanych na świecie, która pochwalić się może głęboką wiedzą i doświadczeniem przy pomaganiu klientom w przechodzeniu przez te często złożone procesy
 • Dostępność i gotowość – nasz zespół jest zawsze gotów pomóc przy wybranej certyfikacji produktu
 • Szybkość wprowadzania na rynek – dzięki specjalistycznej wiedzy BSI może świadczyć jedną z najlepszych usług skrócenia czasu wprowadzania produktu na rynek, dając już na początku przewagę nad konkurencją
 • Dostęp do rynków – jako firma o zasięgu globalnym, BSI może pomóc uzyskać dostęp do rynków i strumieni biznesowych na całym świecie dzięki swej sieci, na którą składają się biura w 193 krajach