Dyrektywa 95/16/EC | BSI dotycząca dźwigów

BSI jest jednostką notyfikowaną dla tej dyrektywy i dzięki przeprowadzanym przez nas badaniom i certyfikacji, możecie uzyskać Państwo pewność, że Wasze systemy dźwigowe, czy komponenty są w stanie zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność.

Od 1 lipca 1999 roku, dla produktów przeznaczonych do sprzedaży na terenie Państw Członkowskich UE, istnieje obowiązek zapewnienia zgodności z dyrektywą dotyczącą sprzedaży dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa.

Dyrektywa, która jest wymogiem prawnym, została napisana przez Parlament Europejski w Brukseli. Każde Państwo Członkowskie jest zobowiązane do przyjęcia dyrektywy do krajowych przepisów. W Wielkiej Brytanii zostało to zrobione za pomocą rozporządzenia z mocą ustawy 1997 No. 831 ‘The Lift Regulations 1997’, wprowadzonego w życie 1 lipca 1997, zostawiając branży 2 lata na przyjęcie wymogów, zanim stała się w pełni wymagalna. Dowód zgodności z dyrektywą jest wystawiany przez producenta (lub jego przedstawiciela) elementu bezpieczeństwa lub instalatora dźwigu, poprzez umieszczenie oznaczenia CE na produkcie.

Celem niniejszej dyrektywy jest zmniejszenie barier w handlu między państwami członkowskimi oraz zachowanie na wysokim poziomie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dyrektywa ta obejmuje zarówno elementy systemu bezpieczeństwa, jak i całe dźwigi, ich wytwarzanie i montaż. Odnosi się zarówno do producentów jak i instalatorów dźwigów.


Dlaczego warto wybrać certyfikację wyrobu z BSI?

Jako jednostka notyfikowana, cieszymy się zaufaniem na całym świecie dzięki dbałości o to, by produkty i urządzenia spełniały wymagania różnych dyrektyw i programów zgodności i bezpieczeństwa.

  • Doświadczenie – BSI jest jedną z najbardziej szanowanych i kompleksowo działających jednostek notyfikowanych na świecie, która pochwalić się może głęboką wiedzą i doświadczeniem przy pomaganiu klientom w przechodzeniu przez te często złożone procesy
  • Dostępność i gotowość – nasz zespół jest zawsze gotów pomóc przy wybranej certyfikacji produktu
  • Szybkość wprowadzania na rynek – dzięki specjalistycznej wiedzy BSI może świadczyć jedną z najlepszych usług skrócenia czasu wprowadzania produktu na rynek, dając już na początku przewagę nad konkurencją
  • Dostęp do rynków – jako firma o zasięgu globalnym, BSI może pomóc uzyskać dostęp do rynków i strumieni biznesowych na całym świecie dzięki swej sieci, na którą składają się biura w 193 krajach