Informacje o Kitemark dla specjalistów

Niezależnie od obszaru Państwa działalności zaopatrzeniowej BSI rozumie, że zwykle zmagają się Państwo z szerokim wachlarzem oczekiwań i ograniczeń. Takie narzędzie jak Kitemark™ może pomóc sprostać wszystkim tym wyzwaniom oraz zdobyć zaufanie i szacunek zarówno interesariuszy, jak i klientów.

Kitemark™ to najstarszy i cieszący się największym zaufaniem znak certyfikacyjny dla produktów i usług w Wielkiej Brytanii. Zakup lub wskazanie w swojej specyfikacji projektowej produktów lub usług z oznaczeniem Kitemark™ pozwoli Państwu zyskać pewność co do słuszności podejmowanych decyzji dotyczących zaopatrzenia.Korzyści wynikające ze wskazania w specyfikacji produktów lub usług z oznaczeniem Kitemark

Wskazanie w specyfikacjach dla swoich projektów, przetargów bądź działalności zaopatrzeniowej produktów lub usług z oznaczeniem Kitemark™ może przynieść następujące korzyści, których nie zapewni żaden inny znak jakości:

  • Dowód stosowania najlepszych praktyk w działalności zaopatrzeniowej
  • Ograniczenie ryzyka i wzmocnienie odpowiedzialności korporacyjnej
  • Uzyskanie największych korzyści
  • Przyspieszenie procesu podejmowania decyzji
  • Stała jakość i niezawodność dostarczanych produktów lub usług
  • Oszczędność czasu i pieniędzy
  • Korzyści wynikające z niezależnego wsparcia
  • Dowód zaangażowania
  • Korzyści wynikające z bycia kojarzonym z jedną z najsilniejszych marek biznesowych (Business Superbrand)