Konferencja BSI
E-administracja - Bezpieczny Urząd, Bezpieczna Firma

 • Informacje

  BSI-Konferencja-E-Administracja-Bezpieczny-Urzad-1016

   

  KONFERENCJA BSI

  E-Administracja - Bezpieczny Urząd, Bezpieczna Firma
  26 października 2016 | godz. 9.30 - 16.00 | Warszawa UKSW

   

  Troska o bezpieczeństwo jest nieodłącznym elementem codziennego funkcjonowania we współczesnym świecie oraz nieuchronnym kierunkiem rozwoju.

  W obecnych czasach poszukujemy bezpiecznych informacji, chcemy by przekazywane przez nas wiadomości były bezpiecznie przechowywane i wykorzystywane oraz oczekujemy realizacji bezpiecznych usług.

  Bezpieczeństwo to pojęcie bardzo pojemne. Celem Konferencji BSI jest odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę w obecnych czasach oznacza hasło bezpieczeństwo dla urzędów administracji państwowej oraz jednostek samorządowych.

  Konferencja adresowana jest zarówno do sektora publicznego jak i do komercyjnego. Zapraszamy do uczestnictwa jednostki samorządu terytorialnego i administracji publicznej, operatorów infrastruktury krytycznej, ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji, piony zarządzania kryzysowego.

  Tematyka konferencji będzie obejmowała rozwiązania i regulacje w zakresie

  • Ochrony przetwarzanych informacji, w tym w szczególności danych osobowych
  • Dostępności i ciągłości usług świadczonych na rzecz stron zainteresowanych
  • Wiarygodności i przejrzystość postępowań
  • Optymalnego zarządzania kryzysowego
  • Podejmowania działań na podstawie wyników analizy ryzyka
  • Przeciwdziałania korupcji

  Omówione zostaną również kwestie wykorzystania w Bezpiecznym Urzędzie i spółkach Infrastrukury Krytycznej narzędzi systemowych tj.
  ISO 27001 - Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  ISO 22301 - Zarządzania Ciągłością Działania
  BS 10500 - Systemu Antykorupcyjnego
  ISO 31000 - Zarządzania Ryzykiem

   

  Wśród prelegentów znajdą się m.in.

  Radca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli – p. Alina Hussein
  Marszałek Województwa Mazowieckiego – p. Adam Struzik
  Jego Magnificencja Rektor UKSW Ks. Prof. Dr hab. Stanisław Dziekoński
  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Z-ca Dyrektora, dr. Krzysztof Malesa
  Krzysztof Dąbrowski - Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
  Przedstawiciele IKG – dr Kamil Galicki, Grzegorz Abgarowicz
  Adwokat z Firmy Prawniczej Kochański Zięba i Partnerzy, Mateusz Ostrowski
  Dyrektor Zarządzająca BSI– Joanna Bańkowska
  Eksperci z ramienia BSI - Krzysztof Gawecki, Waldemar Gełzakowski

 • Program

  BSI-Konferencja-E-Administracja-Bezpieczny-Urzad-1016

   

  KONFERENCJA BSI

  E-Administracja - Bezpieczny Urząd, Bezpieczna Firma
  26 października 2016 | godz. 9.30 - 16.00 | Warszawa UKSW

   

  9.30 - 9.45
  Powitanie przy kawie

  9.45 – 10.00
  Inauguracja – Joanna Bańkowska – Dyrektor Zarządzająca, BSI
  Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego (do potwierdzenia)
  Prof. Dr hab. Stanisław Dziekoński, Jego Magnificencja Rektor UKSW

  10.00 – 10.20
  Dr. Krzysztof Malesa, Z-ca Dyrektora, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - Wyzwania stojące przed Infrastrukturą Krytyczną wobec zmian prawnych, gospodarczych i politycznych (Ciągłość Działania, Trwałość Organizacji)

  10.20 – 10.40
  Kamil Galicki, IKG - Zmiany w spojrzeniu na ciągłość działania, bezpieczeństwo informacji, zarządzaniu ryzykiem w obliczu nowej ustawy o działaniach antyterrorystycznych”

  10.40 - 11.10 Oktawave - Wręczenie pierwszego w Polsce certyfikatu w zakresie Bezpieczeństwa Informacji w Chmurze wg. CSA Star Certification. Case Study.

  11.10 – 11.30 Przerwa Kawowa

  11.30 - 11.50 - Mateusz Ostrowski, Adwokat, Firma Prawnicza - Kochański Zięba i Partnerzy - Ochrona Danych Osobowych - aspekty prawno-karne

  11.50 – 12.20
  Krzysztof Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Zarzadzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim - Rola Wojewody Mazowieckiego w zabezpieczeniu Szczytu NATO w Warszawie. Wyzwania, doświadczenia i wnioski.

  12.20 – 12.50
  Waldemar Gełzakowski, Ekspert BSI - Zarządzanie ryzykiem wg. ISO 31000 jako podstawa zarządzania bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania i kontroli zarządczej

  12.50 – 13.50 Lunch

  13.50 – 14.20
  Krzysztof Gawecki, Ekspert BSI - Praktyczne Problemy związane ze wdrażaniem i audytowaniem Systemu Zarzadzania Ciągłością Działania

  14.20 – 14.45
  Grzegorz Abgarowicz, IKG - Porównanie systemu zarządzania kryzysowego w kontekście dobrych praktyk wskazanych w normie dotyczącej zarządzania kryzysowego

  14.45 – 15.05 Przerwa Kawowa

  15.05 - 15.20 Joanna Bańkowska, Dyrektor Zarządzający BSI - Standard BS10500 jako skuteczne narzędzie zwalczania korupcji

  15.20 – 15.50
  Alina Hussein, Radca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli (NIK) - Przejrzystość postepowania jako warunek bezpiecznego funkcjonowania urzędu.  Odniesienie do wyników kontroli NIK.

  15.50 - 16.00 Pytania i odpowiedzi

   

  * Agenda może jeszcze ulec niewielkim modyfikacjom

 • Miejsce

  BSI-Konferencja-E-Administracja-Bezpieczny-Urzad-1016

   

  KONFERENCJA BSI

  E-Administracja - Bezpieczny Urząd, Bezpieczna Firma
  26 października 2016 | godz. 9.30 - 16.00 | Warszawa UKSW

   

  Miejsce:

  Miejscem Konferencji będzie komfortowy obiekt konferencyjny na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Młocinach.

  UKSW

  Aula Schumana A
  ul. Wóycickiego 1/3
  01-938 Warszawa

  Na terenie kampusu UKSW parking dla uczestników Konferencji BSI jest bezpłatny.

 • Rejestracja

  BSI-Konferencja-E-Administracja-Bezpieczny-Urzad-1016

  Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej, operatorów infrastruktury krytycznej, ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji, piony zarządzania kryzysowego oraz wszystkich zainteresowanych tematyką E-administracji zarówno w sektorze publicznym jak i biznesowym.

  Na terenie kampusu UKSW parking dla uczestników Konferencji BSI jest bezpłatny.

  Wypełnij poniższy formularz rejestracyjny i zapisz się na Konferencję. Zapraszamy!