Podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2017. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Kurs został opracowany wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Informatycznym (National Computing Centre). Jego celem jest omówienie zastosowania międzynarodowej normy zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2017). Wymagania normy prezentowane są na wybranych przykładach, pochodzących z rzeczywistych sytuacji przedsiębiorstw ponoszących starty w wyniku złego zabezpieczenia danych i informacji. Szczególny nacisk położono na zagrożenia związane z elektronicznymi narzędziami przekazu informacji i danych. Uwzględniono także kwestie ochrony fizycznej.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88 

 


Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Podstawy i terminologia ISO/IEC 27001:2017
 • Ryzyko na jakie narażone są informacje
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji a potrzeby biznesowe
 • Historia i rozwój normy
 • Aktywa i zarządzanie ryzykiem
 • Utrzymanie bezpieczeństwa informacji
 • Projekt i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Przegląd ogólny środków nadzoru z ISO/IEC 27001:2017
 • Ocena i certyfikacja wg ISO/IEC 27001:2017
 • Akredytacja jednostek certyfikujących

Cel kursu:

 • Uświadomienie słuchaczom potrzeby ochrony informacji,
 • Możliwości zastosowania normy ISO/IEC 27001:2017,
 • Zapoznanie ze sposobem wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz nadzorowania systemu,
 • Przedstawienie form ochrony informacji,
 • Uświadomienie znaczenia certyfikacji i jej pozytywnych skutków,
 • Uświadomienie konsekwencji prawnych i handlowych niewłaściwej ochrony informacji.

Ćwiczenia:

 • Wdrożenie ISO/IEC 27001:2017 - wykaz zadań
 • Deklaracja polityki
 • Analiza zabezpieczeń
 • Planowanie ciągłości działania
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
 • Zasoby
 • Bezpieczeństwo - postępowanie z ryzykiem

Uczestnicy szkolenia:

 • Menedżerowie wyższego i średniego szczebla
 • Menedżerowie IT
 • Informatycy
 • Pracownicy działu informatycznego oraz osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie komputerów
 • Wszystkie osoby, które będą zaangażowane we wdrażanie i certyfikowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2017 w organizacji.

Czas trwania: 2 dni