Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Usługami Informatycznymi wg ISO/IEC 20000

Obecnie rozwiązania informatyczne stanowią niezbędny element w działalności gospodarczej. Coraz więcej mówi się o tym, że usługi informatyczne, zarówno realizowane wewnętrznie, jak i zlecane innym podmiotom, nie zawsze pokrywają się z potrzebami firm i klientów.
Uznanym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie systemu zarządzania usługami informatycznymi ITSMS zgodnie z międzynarodową normą ISO/IEC 20000. Certyfikat zgodności z tą normą umożliwia niezależne udowodnienie klientom faktu spełniania wymogów najlepszych praktyk. Norma ISO/IEC 20000 opiera się na uznawanej na całym świecie brytyjskiej normie BS 15000 i zastępuje ją.
Norma ISO/IEC 20000 jest dostępna dla każdej organizacji, dużej i małej, z dowolnej branży i dowolnej części świata, która korzysta z rozwiązań informatycznych. Norma ta dotyczy przede wszystkim wewnętrznych dostawców usług informatycznych, takich jak działy informatyczne, ale i zewnętrznych dostawców usług, takich jak organizacje świadczące usługi IT w ramach outsourcingu.

Pozytywne oddziaływanie tej normy już daje się odczuć w najważniejszych branżach zależnych od usług informatycznych, takich jak outsourcing procesów biznesowych, telekomunikacja, finanse czy sektory publiczne.


Kto jest adresatem szkolenia:

 • wszyscy, którzy chcą wdrażać formalny system zarządzania usługami IT zgodnie z normą ISO/IEC 20000,
 • osoby wyznaczone do prowadzenia auditów wewnętrznych,
 • menedżerowie, którzy chcą poznać zagadnienia zarządzania IT wewnątrz swojej organizacji.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • zrozumienie procesu auditowania wg ISO/IEC 20000:2005,
 • zasady auditowania,
 • zarzadzanie programem auditu,
 • czynnosci auditowe,
 • rozpoczęcie auditowania,
 • reguły planowania, realizacji i raportowania auditu,
 • wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych,
 • opcje działań poauditowych,
 • ciągłe doskonalenie,
 • analiza przypadku.

Pozostałe informacje:

Czas trwania: 3 dni