Jak efektywnie przeprowadzić audit wewnętrzny BHP wg ISO 45001?

 

Nowość! Symulacja auditu wewnętrznego na sali szkoleniowej z wykorzystaniem infrastruktury sali produkcyjnej!

Zapraszamy na jedyny taki warsztat, podczas którego nie tylko zapoznacie się z wymaganiami nowej normy międzynarodowej dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001, ale także będziecie mogli przeprowadzić symulację audytu wewnętrznego SZ BHP wg ISO 45001 na sali, dającej możliwość odtworzenia rzeczywistych procesów produkcyjnych.

We współpracy z dużą firmą produkcyjną, dajemy możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności prowadzenia auditu wewnętrznego SZ BHP wg ISO 45001:2018 z wykorzystaniem symulacji auditu wewnętrznego na sali szkoleniowej wyposażonej w infrastrukturę linii produkcyjnych. Daje to unikatową możliwość treningu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych!

 

Do kogo adresowany jest kurs:

  • Kadry managerskiej i liderów zespołów w organizacji
  • Właścicieli głównych procesów w organizacji
  • Osób zaangażowanych w projektowanie systemu zarządzania BHP wg ISO 45001 w jego wdrożenie i zaimplementowanie w organizacji
  • Osób zaangażowanych w planowanie, wdrażanie i nadzór nad migracją systemu zarządzania BHP opartego na OHSAS 18001 do systemu zarządzania BHP wg ISO 45001
  • Osób zaangażowanych w planowanie i przeprowadzanie auditu Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001

PL-Warsztaty-ISO-Akademii-BSI
 

Warsztat dla auditorów wewnętrznych SZ BHP wg ISO 45001 

30 września - 2 października 2019, Polkowice 

 

Nowość! Symulacja auditu wewnętrznego a sali szkoleniowej z wykorzystaniem infrastruktury sali produkcyjnej!

PROGRAM SZKOLENIA


Dzień 1 .

Trener Małgorzata Biarda

godz. 9.00-17.00


Moduł 1: Nowa norma międzynarodowa ISO 45001:2018

1. Powitanie Uczestników szkolenia i omówienie agendy
2. Nowa norma międzynarodowa ISO 45001:2018 – najważniejsze różnice w stosunku do OHSAS 18001
3. Wymagania standardu ISO 45001:2018 w kontekście Architektury Wysokiego Poziomu (HLS, Załącznik SL).

Moduł 2: Najważniejsze wymagania normy ISO 45001:2018

1. Nowa rola Najwyższego kierownictwa w SZ BHP wg ISO 45001:2018
2. Ryzyka i szanse w SZ BHP wg ISO 45001:2018
3. Zarządzanie dostawcami zewnętrznymi w SZ BHP wg ISO 45001:2018

OBIAD 13.00-14.00

 

Dzień 2.

Trener Małgorzata Biarda

godz. 9.00-17.00


Moduł 3: Wytyczne audytowania systemów zarządzania - ISO 19011

1. Terminy i definicje (auditowanie)
2. Czym jest audit?
3. Planowanie, Realizacja, Raportowanie, Zamknięcie


Moduł 4: Planowanie auditu

1. Proces auditowania
2. Dowody w audicie
3. Program auditów
4. Zakres, cele i kryteria auditu
5. Zasady auditowania
6. Typowe czynności auditowe
7. Odpowiedzialność w audicie

OBIAD 13.00-14.00

 

Dzień 3.

Trener Małgorzata Biarda

godz. 9.00-17.00


Moduł 5: Realizacja auditu

1. Symulacja auditu wewnętrznego z wykorzystaniem sali treningowej wyposażonej w urządzenia produkcyjne w oparciu o studium przypadku firmy produkcyjnej.


Moduł 6: Elementy podsumowania i zamknięcia auditu wewnętrznego SZ BHP

1. Dokumentowanie niezgodności
2. Przygotowanie wniosków z auditu i spotkanie zamykające
3. Typowa zawartość sprawozdania z auditu
4. Zamknięcie auditu i działania poaudytowy


Moduł 7: Podsumowanie i zakończenie szkolenia

OBIAD 13.00-14.00

 

 1990 PLN/os.

REJESTRACJA ONLINE

Aby zapytać o szczegóły lub zarejestrować się na warsztaty możesz także wysłać e-mail na adres szkolenia@bsigroup.com

 

 
     

Zapytaj nas o szkolenie otwarte lub dedykowane. Jeśli nie znajdziesz w naszej ofercie szkolenia otwartego, które odpowiada Twoim potrzebom, wyślij zapytanie o dopasowanie szkolenia do Twoich potrzeb. Zapraszamy!