Wymagania nowej normy ISO 45001

Czy znają już Państwo normę OHSAS 18001:2007 i pragną Państwo zapoznać się z ISO 45001? Ten kurs wprowadzi Państwa w szczegóły dotyczące nowej architektury wysokiego poziomu ISO w odniesieniu do norm systemów zarządzania oraz pozwoli odkryć różnice między OHSAS 18001:2007 a ISO 45001. Biorąc udział w kursie, będą Państwo mogli określić luki w swoim obecnym Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) oraz zacząć planować przejście na nową normę.

Cel kursu: 

Celem szkolenia jest zrozumienie skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji dzięki określeniu ram ukierunkowanych na:

a) zapobieganie odnoszeniu obrażeń związanych z pracą oraz występowaniu złego stanu zdrowia u pracowników

b) zapewnianie pracownikom i innym osobom podlegającym temu systemowi bezpiecznych i przyjaznych miejsc pracy

c) proaktywne zwiększanie skuteczności bezpieczeństwa i higieny pracy

Uczestnicząc w szkoleniu, nauczą się Państwo, w jaki sposób sprawić, aby ciągłe doskonalenie stało się kluczową kwestią dla organizacji za pośrednictwem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z wymaganiami ISO 45001. Nowa norma jest szansą dla organizacji na dostosowanie jej kierunku strategicznego i zwiększenie nacisku na poprawę wyników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach szkolenia określa się strukturę i wymogi skutecznego systemu zarządzania oraz ich znaczenie. Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie gruntownej wiedzy na temat historii i procesu opracowania normy ISO 45001, kluczowych terminów, definicji oraz architektury wysokiego poziomu ujednoliconej przez ISO. Nauczą się Państwo interpretować i stosować kluczowe koncepcje i zasady normy w odniesieniu do istniejących procesów w Państwa firmie.

Wymagania: Nie obowiązują żadne warunki wstępne.

ULOTKA SZKOLENIA


Kto jest adresatem szkolenia:

Wszystkie osoby zaangażowane w planowanie, wdrażanie, utrzymywanie, nadzorowanie lub przeprowadzanie auditu Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001.

Oprócz wiedzy teoretycznej przekazywanej przez doświadczonego trenera, szkolenie będzie opierało się na ćwiczeniach praktycznych w których uczestnicy będą autorami większości rozwiązań.

Czego się nauczę?

Po ukończeniu kursu uzyskają Państwo certyfikat Akademii BSI uznawany na całym świecie.

Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie:

 • systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy opartego na normie ISO 45001
 • powodów, dla których system zarządzania BHP ma tak ogromne znaczenie dla organizacji oraz korzyści, jakie z tego wynikają
 • kontekstu organizacji w ujęciu wymagań normy ISO 45001 i jej oczekiwanych rezultatów
 • stosowanych terminów i definicji
 • kluczowych koncepcji i struktury ISO 45001
 • głównych wymogów standardu

Jak skorzystam?

Kurs ten pomoże Państwu:

 • Określić kluczowe wymagania normy ISO 45001 i korzyści wynikające z jej wdrożenia
 • Zarządzać ryzykiem i możliwościami w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i tym samym zapewnić ciągłe doskonalenie Systemu
 • podjąć kroki w celu nadania kluczowego znaczenia bezpieczeństwu i higienie pracy w Państwa organizacji
 • przyciągnąć i zatrzymać pracowników i klientów dzięki lepszemu zaspokajaniu ich obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie BHP

Po ukończeniu kursu uzyskają Państwo certyfikat Akademii BSI uznawany na całym świecie.

 

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch
Zarejestruj się

  Po kliknięcu na "Zarejestruj się" nastąpi przekierowanie do systemu rezerwacji. Szczególy organizacyjne szkolenia otrzymasz na Twój adres e-mail.