Norma ISO 45001:2018 – wdrożenie wymagań oraz migracja z OHSAS 18001 do ISO 45001

Współczesne organizacje w równej mierze powinny dbać o swoje know how jak
i o pracowników. To ludzie realizują cele, a miejsca pracy, warunki w jakich wykonują swoje zadania nie tylko gwarantują stworzeniu stabilnej i kompetentnej załogi, ale też dostarczanie wysokiej jakości wyrobów i usług, zgodnych z wymaganiami klienta. Dodatkowo certyfikowany system zarządzania BHP staje się w obecnych czasach jednym z elementów przyciągających najlepszych do danej organizacji, a to już dobry wstęp do jej doskonalenia i przewagi konkurencyjnej.

Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo, w jaki sposób wdrożyć wymagania normy ISO 45001 w nowy system zarządzania BHP oraz jak opracować plan działania w zakresie migracji z OHSAS 18001 do ISO 45001. Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrożenia wymagań normy ISO 45001, która stanowi ramę do zaprojektowania, wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (SZ BHP).

ULOTKA SZKOLENIA


Kto jest adresatem szkolenia?

Szkolnie adresowane jest do:

 • Osób zaangażowanych w projektowanie systemu zarządzania BHP wg ISO 45001, w jego wdrożenie i zaimplementowanie w organizacji.
 • Osób zaangażowanych w planowanie, wdrażanie i nadzór nad migracją systemu zarządzania BHP opartego na OHSAS 18001 do systemu zarządzania BHP wg ISO 45001.
 • Osób zaangażowanych w planowanie i przeprowadzanie auditu Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001.
Oprócz wiedzy teoretycznej przekazywanej przez doświadczonego trenera, szkolenie będzie opierało się na ćwiczeniach praktycznych, w których uczestnicy będą autorami większości rozwiązań.

Czego się nauczę?

Szkolenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić zdobycie wiedzy
i umiejętności w zakresie wdrażania wymagań normy ISO 45001 w sytuacji, gdy organizacja wdraża system po raz pierwszy oraz gdy planuje przejście z systemu zarządzania OHSAS 180001 na SZ BHP ISO 45001.

Szkolenie pomoże Państwu:

 • Określić kluczowe wymagania normy ISO 45001 i korzyści wynikające z jej wdrożenia.
 • Zarządzać ryzykiem i szansami w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz SZ BHP i tym samym zapewnić ciągłe doskonalenie systemu.
 • Podjąć kroki w celu nadania kluczowego znaczenia bezpieczeństwu i higienie pracy w Państwa organizacji.
 • Przyciągnąć i zatrzymać pracowników i klientów dzięki lepszemu zaspokajaniu ich obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie BHP.

Jak skorzystam?

Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie:

 • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy opartego na normie ISO 45001.
 • Przedstawienia w organizacji powodów, dla których system zarządzania BHP ma tak ogromne znaczenie oraz korzyści, jakie z tego wynikają.
 • Zrozumienia kontekstu organizacji w ujęciu wymagań normy ISO 45001 i jej oczekiwanych rezultatów.
 • Zastosowanych terminów i definicji niezbędnych dla właściwego wdrożenia i utrzymywania oraz doskonalenia SZ BHP w organizacji.
 • Zastosowania kluczowych koncepcji i struktury ISO 45001 w SZ BHP danej organizacji.
 • Zrozumienia i interpretacji głównych wymagań ISO 45001.

Szkolenie obejmuje

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch
Zarejestruj się

  Po kliknięcu na "Zarejestruj się" nastąpi przekierowanie do systemu rezerwacji. Szczególy organizacyjne szkolenia otrzymasz na Twój adres e-mail.