Jak efektywnie przeprowadzić wdrożenie ISO 45001?

Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy jest we współczesnych organizacjach jednym z najważniejszych czynników prowadzących do rozwoju biznesu, wzrostu zaufania oraz osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Dziś organizacje, w równej mierze powinny dbać o swoje know how, jak i o pracowników. To ludzie realizują cele, a miejsca pracy, warunki, w jakich wykonują swoje zadania nie tylko gwarantują stworzeniu stabilnej i kompetentnej załogi, ale też dostarczanie wysokiej jakości wyrobów i usług, zgodnych z wymaganiami klienta. Dodatkowo certyfikowany system zarządzania BHP staje się w obecnych czasach jednym z elementów przyciągających najlepszych do danej organizacji, a to już dobry wstęp do jej doskonalenia i przewagi konkurencyjnej.

Wdrożenie każdego systemu zarządzania powinno mieć dla organizacji znaczenie strategiczne. Niezależenie od tego czy bodźcem do tego są wymagania wynikające z oczekiwań głównych kontrahentów czy też działania naszej konkurencji lub regulacje prawne dla danej branży.
Każdy projekt wdrożeniowy powinien z założenia wprowadzać wartościowe dla organizacji zmiany angażując wszystkich jej członków tak w jego realizację jak i dalszy rozwój. Mając świadomość iż nie zawsze niestety tak jest a sam proces wdrożeniowy dostarcza wielu wyzwań i problemów, przedstawiamy Państwu ofertę kompleksowego szkolenia obejmującego zarówno tematykę regulacji i wymagań normy ISO 45001: 2018 jak i aspektu efektywnej organizacji i prowadzenia prac w ramach projektu wdrożeniowego. Odpowiadając na najczęściej wskazywane przez uczestników naszych szkoleń wyzwania i trudności w procesie wdrożenia normy, szczególny nacisk postanowiliśmy położyć na kwestie angażowania i komunikacji w ramach projektu.

Do kogo adresowany jest kurs:

  • Kadry managerskiej  i liderów zespołów w organizacji
  • Właścicieli głównych procesów w organizacji
  • Osób zaangażowanych w projektowanie systemu zarządzania BHP wg ISO 45001w jego wdrożenie i zaimplementowanie w organizacji
  • Osób zaangażowanych w planowanie, wdrażanie i nadzór nad migracją systemu zarządzania BHP opartego na OHSAS 18001 do systemu zarządzania BHP wg ISO 45001
  • Osób zaangażowanych w planowanie i przeprowadzanie auditu Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001


PL-Warsztaty-ISO-Akademii-BSI
 

Norma ISO 45001:2018 -Wdrożenie wymagań oraz migracja z OHSAS 18001 do ISO 45001

 Szkolenie z warsztatem z efektywnego angażowania i budowania zespołów wdrożeniowych 

1-3 października 2018, Warszawa 

 

DZIEŃ 1

Trener Małgorzata Biarda

godz. 9.00-17.00

Powitanie, przedstawienie celów szkolenia oraz struktury kursu
Proces implementacji i integracji nowych wymagań do SZ BHP
Czym jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy?
Podstawowe różnice między OHSAS 18001 i ISO 45001
Annex SL i Architektura Wysokiego Poziomu (AWP) - przypomnienie
Różnice w wymaganiach dotyczących procesu i udokumentowanej informacji
Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
Analiza luk (Gap analysis) – udokumentowana informacja i procesy
Przywództwo i współudział pracowników
Planowanie:
Procesy odnoszące się do ryzyk i szans
Identyfikacja zagrożeń
Identyfikacja i ocena ryzyk BHP oraz innych ryzyk
Ustalenie wymagań prawnych i innych
Planowanie działań
Polityka BHP i Cele BHP

OBIAD 13.00-14.00

Trener Małgorzata Biarda

 

DZIEŃ 2

Trener Małgorzata Biarda

godz. 9.00-17.00

Przypomnienie najważniejszych tez z dnia 1

Projekt Polityki BHP i Celów BHP
Gap analysis – Annex SL załącznik 2
Kultura organizacyjna
Przywództwo i zaangażowanie
Gap analysis - Rozdziały 4-6 (specyficzne różnice)
Gap analysis - Rozdziały 7-10 (Specyficzne różnice)
Przemyślenia nt procesu wdrażania
Cele ciągłego doskonalenia i procesy
ISO 45001 migracja certyfikacji na osi czasu
Przegląd szkolenia i pytania końcowe

OBIAD 13.00-14.00

 

DZIEŃ 3

Trener Marek Adamski

godz. 9.00-17.00

Powitanie, przedstawienie celów szkolenia oraz struktury kursu


I. Organizacja jako zjawisko społeczne i biznesowe
a) DNA Organizacji/ kultura organizacji
b) Rozwój i doskonalenie organizacji
c) Wiedza i kompetencje w organizacji


II. Człowiek jako członek organizacji
a) Jak jest  - jak być powinno?
b) Świadomość roli własnej w ujęciu organizacyjnym i funkcjonalnym.
c) Współpraca - co to właściwie jest i od czego zależy?
d) Zespół czy grupa?
e) Przywódca  - Kierownik - Promotor (projekty wdrożeniowe vs audit)
f) Rola Audytora jako promotora standardów i zmian (zadnia i kompetencje)


III. Komunikacja w modelu: Projekt – realizacja - proces  - zmiana
a) Jak jest  - jak być powinno?
b) Efektywna organizacja projektów – przeczytajmy wspólnie instrukcję obsługi...
c) Macierz interesariuszy i beneficjentów - co z tego wynika?
d) Komunikacja:
• komunikacja jako postawa
• wybrane techniki czyli o sztuce argumentowania i prezentowania swoich racji
• kiedy mówić, kiedy rozmawiać, kiedy kierować a kiedy zarządzać?
• efektywne spotkania; moderowana dyskusja czy otwarty spór a może burza mózgów ?
• okoliczności utrudniające sprawną komunikację w organizacji


IV. Sesja facylitacyjna (warsztat praktyczny uczestników)
a) Wprowadzenie; jak jest – jak być powinno ?
b) Szanse  - zagrożenia w komunikacji procesowej
c) Mapa działania
d) Dobre praktyki PM
V. Podsumowanie sesji facylitacyjnej + refleksja managerska – jako element efektywnej komunikacji w ramach projektu
Pytania końcowe

OBIAD 13.00-14.00

 

 1890 PLN/os.

REJESTRACJA ONLINE

Aby zapytać o szczegóły lub zarejestrować się na warsztaty możesz także wysłać e-mail na adres szkolenia@bsigroup.com