Auditor Wewnętrzny Systemów Zarządzania BHP wg ISO 45001

Przyjęcie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) umożliwia organizacji poprawę wyników BHP w zakresie poprawy zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, a także umożliwia zarządzanie ryzykiem związanym z BHP. Audit wewnętrzny jest kluczowym elementem skutecznego systemu zarządzania BHP. Uczestnicząc w tym szkoleniu, odniosą Państwo korzyści wynikające ze zdobycia wiedzy i umiejętności w celu poprawy skuteczności Systemu Zarządzania BHP w organizacji.

W ramach szkolenia rozwiną Państwo umiejętności niezbędne do oceny i sporządzania sprawozdań dotyczących zgodności i wdrażania procesów opartych na ISO 45001. Dowiedzą się Państwo, w jaki sposób rozpocząć audit, przygotować i przeprowadzić działania auditowe, opracować i rozpowszechnić sprawozdania z auditów oraz zakończyć działania poauditowe.

Celem szkolenia jest poznanie wytycznych i praktyczne ćwiczenia w zakresie planowania, przeprowadzania auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP, sporządzania sprawozdań z auditu oraz podejmowania innych działań koniecznych w związku z auditem wewnętrznym, przy jednoczesnym monitorowaniu skuteczności i zgodności systemu zarządzania BHP.

Warunki wstępne: Powinni Państwo dysponować wiedzą na temat ISO 45001 oraz kluczowych zasad dotyczących systemu zarządzania BHP. Jeżeli nie posiadają Państwo takiej wiedzy, zdecydowanie zalecamy udział w szkoleniu w zakresie Wymagań normy ISO 45001.

ULOTKA SZKOLENIA

Kto jest adresatem szkolenia:

Wszystkie osoby zaangażowane w przeprowadzanie auditów, monitorowanie lub nadzorowanie systemu zarządzania ISO 45001.

Nasze podejście do uczenia się, oparte na aktywizacji uczestników, zwiększa efektywność kursu poprzez poprawę zdolności do zdobywania i utrwalania wiedzy oraz wykorzystywania umiejętności.

Czego się nauczę?

Szkolenie pomoże Państwu:

 • Przygotować i przeprowadzić działania auditowe w odniesieniu do wymagań normy ISO 45001 oraz przeprowadzić działania poauditowe w tym zakresie,
 • określić i stosować korzyści i wymagania wynikające z auditu ISO 45001
 • zdobyć umiejętności służące ocenie zdolności organizacji do zarządzania swoim systemem zarządzania BHP
 • sporządzić merytoryczne sprawozdania z auditu oraz zasugerować działania poauditowe

Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie:

 • wytycznych dotyczących przeprowadzania auditu systemu zarządzania zgodnie z ISO 19011:2018
 • stosowania tych wytycznych do auditów w zakresie ISO 45001

Jak skorzystam?

Zdobędą Państwo umiejętności w zakresie:

 • uruchamiania procedury auditu
 • przygotowania działań auditowych
 • prowadzenia działań auditowych
 • sporządzania i rozpowszechniania sprawozdań z auditów
 • finalizacji auditu
 • działań poauditowych

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch