Nowa międzynarodowa norma dotycząca Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

ISO 45001 stawia w centrum działań organizacji zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ciągłe doskonalenie.
Ta nowa norma jest szansą dla organizacji na ujednolicenie kierunku strategicznego z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz poprawę wyników z tym zakresie.


Jakie są przewidywane korzyści płynące z ISO 45001?

Powstanie międzynarodowej normy w zakresie Systemu Zarządzania BHP jest wynikiem rosnącej potrzeby poprawy bezpieczeństwa pracy i wymiany najlepszych praktyk w tym obszarze.

Dzięki międzynarodowej normie, odpowiedniej infrastrukturze oraz szkoleniom organizacje będą w stanie znacznie lepiej rozpoznawać i identyfikować ryzyko w przyszłości.

Firma BSI od samego początku była liderem w działaniu na rzecz opracowania normy ISO 45001 – zaproponowała jej stworzenie i aktualnie prowadzi międzynarodowy sekretariat opracowujący jej treść. Przedmiotowa norma wywodzi się z OHSAS 18001 – znanego na całym świecie standardu dotyczącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy opracowanego przez BSI w 1999 r, dlatego też BSI posiada najlepsze możliwości i kompetencje, aby pomóc Państwu zrozumieć nowy standard.


Jakie są następne kroki?

Projekt został przekazany wszystkim krajowym przedstawicielom ISO, którzy przeprowadzą jego przegląd i dostarczą informacje zwrotne. Podczas kolejnego posiedzenia komitetu ISO, które odbędzie się w czerwcu 2016 r., zostaną przeanalizowane wszystkie uwagi. Zgodnie z planem publikacja ostatecznej wersji normy pojawi się ona do końca tego roku.


Co należy zrobić, jeżeli organizacja posiada certyfikat BS OHSAS 18001?

BSI będzie wspierało Państwa w procesie migracji i dostarczy wytyczne oraz zapewni szkolenia, tak aby proces ten przebiegał możliwie najsprawniej.

Jednym z powodów, dla których BSI jest najchętniej wybieranym dostawcą usług certyfikacyjnych, jest nasze wsparcie w realizacji zmian; pomożemy Państwu zrozumieć te zmiany oraz ich wpływ na organizację, a także korzyści z nimi związane.

Więcej szczegółowych informacji uzyskają Państwo, oglądając poniższy film lub pobierając nasz przewodnik po zmianach, w ramach którego porównano BS OHSAS 18001 z nową normą ISO/DIS 45001.

 


Aktualizacje Systemów Zarządzania ISO


Formularz zapytania

Zaplanuj proces przejścia z BSI. Wypełnij poniższy formularz i uzyskaj bezpłatną wycenę lub zapytaj o więcej informacji.