Auditor Wiodący ISO 39001. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego oparty na normie ISO 39001 może pomóc Państwa organizacji dzięki wprowadzeniu ramy najlepszych praktyk dla zarządzania ryzykiem związanym z ruchem drogowym, ocenie jego wpływu i rozwojowi zdolności osiągania celów w zakresie dobra pracowników i działań społecznych. 
ISO 39001, wraz ze skutecznym auditem zgodności, zapewni Państwa organizacji płynne i efektywne zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego. Pomoże to prowadzić ciągłe doskonalenie w obszarze ryzyka, które może być rażące dla organizacji, które  doświadczają skutków wypadków drogowych. Ponadto szkolenie obejmuje informacje o charakterystyce i procesie auditów drugiej i trzeciej strony. 

Szkolenie rozwija wiedzę i umiejętności  niezbędne do przeprowadzenia auditu ISO 39001 jako Auditor Wiodący, akcentując zasady i praktyki niezależności i bezstronności. Poprzez ćwiczenia praktyczne, pracę w grupach i wymianę doświadczeń, doświadczony trener poprowadzi Państwa przez zasady i praktyki auditu oraz wykaże ich bezpośrednie zastosowanie w audycie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego ISO 39001.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88 


Kto jest adresatem szkolenia:

Osoby odpowiedzialne za Zarządzanie Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego, w tym:

 • Osoby odpowiedzialne za planowanie transportu, zarządzanie flotą, bezpieczeństwo i higienę pracy, HR
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego, jego wprowadzenie i egzekucję
 • Wewnętrzni i zewnętrzni auditorzy systemów zarządzania, którzy są zainteresowani poszerzeniem kwalifikacji o ISO 39001 i jego audit certyfikacyjny
 • Osoby zainteresowane nabyciem wiedzy o ISO 39001

Cele dydaktyczne szkolenia:

Po przebytym szkoleniu, uczestnicy będą potrafili:

 • Opisać cele i założenia SZBRD, auditowania systemów zarządzania i certyfikacyjnych trzeciej strony
 • Planować, prowadzić, raportować oraz przestrzegać zasad auditu SZBRD, w celu wykazania zgodności, bądź jej braku, z ISO 39001 z tytułu ISO 19011

Uzyskane korzyści:

 • Efektywna polityka bezpieczeństwa ruchu drogowego w organizacji
 • Zaprezentowanie Klientom i zainteresowanym stronom zaangażowania w zarządzanie ryzykiem, powiązanego z efektywnym SZBRD
 • Zarządzanie zespołem auditorskim
 • Przygotowanie do auditów drugiej I trzeciej strony
 • Prowadzenie auditów drugiej I trzeciej strony
 • Rozwijanie umiejętności auditorskich w zakresie ISO 39001 i biegłości Auditora Wiodącego

Dodatkowe informacje:

Czas trwania: 5 dni

Szkolenie kończy się dwugodzinnym egzaminem dnia 5. Certyfikat uczestnictwa wydawany jest wszystkim uczestnikom szkolenia. Uczestnicy, którzy zdadzą pozytywnie egzamin, otrzymają stosowny certyfikat informujący o zdobyciu kompetencji Auditora Wiodącego ISO 39001.

 

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88