Auditor Wewnętrzny Systemu ISO 37001:2016

Jeśli system działań antykorupcyjnych nie jest zarządzany odpowiednio i efektywnie może mieć znaczący wpływ na reputację organizacji, zarządzanie, zgodnośc z przepisami prawnymi i rozwój organizacji. To szkolenie umożliwia uzyskanie specyficznych umiejętnośc i wiedzy praktycznej niezbędnej do zarządzania wszystki aspektami działań antykorupcyjnych w organizacji.

To dwudniowe szkolenie dostarcza wiedzy o wszystkich aspektach procesu auditu. Uczestnik będzie prowadzony przez wszystkie etapy auditu łaczące element teoretyczne i praktyczne. Wykorzystując połączenie współpracy, ćwiczeń praktycznych oraz technik szybkiego uczenia się uczestnik uzyskuje wiedzę na temat prawidłowych działań auditowych.

Szkolenie jest skierowane do uczestników rozumiejących wymagania normy ISO 37001:2016 (ponieważ wymagania normy nie są omawiane podczas tego szkolenia rekomendujemy, aby uczestnicy którzy nie mają takiej wiedzy wzięli wcześniej udział w szkoleniu jednodniowym dotyczącym tej normy).

Rekomendujemy również, aby uczestnicy mieli wiedzę dotyczącą procesu szacowania ryzyka oraz terminologii działań antykorupcyjnych, a także aby uczestnicy rozumieli zasady funkcjonowania organizacji oraz podejście do procesu szacowania ryzyka. 


Kto jest adresatem szkolenia:

Każdy odpowiedzialny za zarządzanie działaniami antykorupcyjnymi, w tym:

 • Wszyscy pracownicy, którzy koordynują działania auditu wewnętrznego w zakresie Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi w organizacji
 • Pracownicy odpowiedzialni za audit systemu w organizacji
Nasze unikalne podejście do szybkiego uczenia się pozwala na przyspieszenie procesu przyswajania wiedzy. Ćwiczenia praktyczne dotyczą wszystkich kroków wykonywanych podczas auditu Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi.

Czego się nauczę?

Celem szkolenia jest dostarczenie wskazówek i doświadczeń praktycznych do planowania, przeprowadzanie i raportowania wyników auditu wewnętrznego monitorowania efektywności i zgodności Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi ISO 37001:2016.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Wytłumaczyć zasady auditu oraz zasady auditowania zgodności z ISO 37001:2016
 • Przygotować i dytrybuować raport z auditu
 • Inicjować, przygotowywać i wykonywać czynności auditowe
 • Zakończyć audit
 • Wykonywać czynności poauditowe

Jak skorzystam?

Szkolenie pomoże:

 • Zdobyć umiejętności potrzebne auditorom wewnętrznym i ulepszyć procesy auditu
 • Umożliwić organizacji uzyskanie zgodności z normą ISO 37001 dla Systemów Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi
 • Zwiększyć wiedzę o Systemie Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi

Po ukończeniu szkolenia uzyskasz uznawany na całym świecie certyfikat Akademii BSI.   

Co zawiera szkolenie:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch