Triple P ontvangt ISO/IEC 27001 certificaat

De  ICT dienstverlener Triple P heeft op vrijdag 2 december het ISO/IEC 27001 certificaat in ontvangst mogen nemen. Met dit certificaat toont de organisatie aan dat zij voldoen aan de normen van de internationale standaard voor Informatiebeveiliging met de ICT-Infrastructuur die zij aan haar klanten levert.

Met het ISO/IEC 27001 certificaat biedt Triple P extra zekerheid aan haar klanten en borgt de organisatie de continuïteit van kritieke bedrijfsprocessen. “Informatiebeveiliging heeft bij ons altijd hoog op de agenda gestaan, maar om het bestaande beleid te borgen en op volledigheid te toetsen, hebben we besloten dit in te richten volgens de ISO/IEC 27001 norm”, aldus Koen Verhaeghe de Naeyer, Kwaliteitsmanager Triple P.  Dit geldt voor zowel communicatiesystemen als voor netwerken en Back Office systemen. Door de steeds strenger wordende wet- en regelgeving en de ontwikkelingen rond Cloud technologie, is informatiebeveiliging hierbij een essentieel onderdeel.

De certificering maakt het voor Triple P mogelijk om de reeds getroffen maatregelen omtrent informatiebeveiliging en security beter te beoordelen. De interne procedures en maatregelen kunnen nu worden beoordeeld door een externe partij die tevens nieuwe inzichten en eventuele risico’s identificeert waardoor maatregelen en oplossingen worden geboden. Naast de interne processen laat Triple P ook extern zien dat zij de benodigde maatregelen heeft genomen om op een zorgvuldige manier met de klantgegevens en data om te gaan.

CertificaatuitreikingTrile P

Het proces naar certificatie voor ISO/IEC 27001, heeft ook gezorgd voor een hoger bewustzijn bij de medewerkers van Triple P omtrent het veilig omgaan met data, de risico’s en gevaren die er zijn bij het verwerken van data. Er is een systeem ingericht om eventuele incidenten op gebied van informatiebeveiliging te melden en de juiste interventies uit te voeren. De betrokkenheid van de werknemers wordt vergroot doordat zij continu worden geüpdate over gemelde incidenten en de interventies.

Triple P is in het certificatietraject op een constructieve wijze bijgestaan door BSI met aanbevelingen op de punten waar het opgestelde systeem verbeterd kan worden. “De samenwerking met BSI hebben wij als zeer prettig ervaren waarbij zij goed op de hoogte was van de specifieke zaken die binnen onze branche leven en kennis heeft van onze dienstverlening”, aldus Koen Verhaeghe de Naeyer. Triple P is trots dat zij afgelopen zomer de eerste audit succesvol heeft afgerond en in september ISO/IEC 27001 certificatie heeft behaald. De processen zijn beter ingericht door optimalisatie van informatiebeveiliging, zodat de klanten van Triple P verzekerd kunnen zijn van adequate beveiliging van hun vertrouwelijke data.

Triple P adviseert haar klanten en toeleveranciers om het proces te starten om ISO/IEC 27001 gecertificeerd te raken omdat dit inzicht geeft in de informatiebeveiligingsrisico’s die binnen de dienstverlening voorkomen.

 

Over Triple P

Triple P heeft jarenlange ervaring in het adviseren, ontwerpen, bouwen, leveren en beheren van geïntegreerde infrastructurele ICT-oplossingen. Klanten waarderen Triple P als een “Trusted Partner” met gedegen kennis op het gebied van Netwerken, Communicatie en Back Office systemen. Een partner die in staat is om hun ICT-infrastructuur voortdurend te verbeteren op basis van langdurige relaties. Mede daarom staat merk-onafhankelijkheid en multi-vendor beleid hoog in het vaandel.

Voor meer informatie over Triple P kunt u de volgende website bezoeken: www.triple-p.nl