Van VOC naar NVCi

Vanaf 17 november 2015 gaat VOC verder onder de naam NVCi! 30 jaar geleden is NVCi opgericht als VOC, Vereniging Overleg Certificatie-instellingen. De afgelopen 30 jaar heeft NVCi zich ontwikkeld tot een actieve vereniging en volwaardig gesprekspartner voor overheden, koepelorganisaties en de Raad voor Accreditatie (RvA). Door deze groei en ontwikkelingen werd het tijd voor een nieuwe naam die past bij de huidige activiteiten en speerpunten van de vereniging.

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 17 november is de nieuwe naam gelanceerd tijdens de Algemene Ledenvergadering. NVCi heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van een overlegplatform naar een actieve, volwassen branchevereniging. De leden van NVCi conformeren zich aan de gedragscode en diverse verenigingscommissies houden zich actief bezig met zowel technische als beleidsmatige aspecten van certificatie. Ook nemen leden nemen namens NVCi deel aan diverse overlegorganen zoals het Centraal College van Deskundigen, de gebruikersraad en het adviespanel van de RvA.

Door deze groei en ontwikkelingen werd het tijd voor een nieuwe naam die past bij de huidige activiteiten en speerpunten van de vereniging. Met de introductie van de nieuwe naam en het logo is ook de huisstijl aangepakt en de website opgefrist.

Over NVCi

NVCi (Nederlandse Vereniging Certificatie-instellingen) (voorheen VOC), is de brancheorganisatie voor certificatie- en inspectie instellingen. Leden van NVCi kunnen actief zijn in een grote verscheidenheid aan werkvelden, zoals de bouw, energie, chemie, maakindustrie, publieke- en commerciële dienstverlening, voeding, milieu, gezondheid, transport en logistiek. NVCi streeft ernaar de dienstverlening binnen de branche continue te verbeteren. Dat doen we door de positie van onze leden als collectief te verbeteren en hen te informeren en faciliteren op het gebied van actuele en relevante thema's.