Een nieuwe internationale ISO-norm voor Arbo & Veiligheid

Een managementsysteem op het gebied van arbo en veiligheid, biedt uw organisatie ondersteuning bij het beheersen en bevorderen van zowel een veilige als gezonde werkomgeving. Werkgevers zijn immers verplicht om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers continu te waarborgen. Het implementeren van een arbomanagementsysteem binnen de organisatie, behoort tot een van de belangrijkste maatregelen om de beroepsrisico’s van het personeel tot een minimum te beperken.

De beheersystemen zijn gebaseerd op internationale ISO-normen en internationaal bekende beoordelingsspecificaties. Elke norm is ontwikkeld voor een specifiek aandachtsgebied en fungeert als basisstructuur voor het managementsysteem van de organisatie.

De BS OHSAS 18001-norm is een voorbeeld van een beoordelingsspecificatie, die handvatten biedt bij het implementeren van een beheersysteem voor gezondheid, arbo en veiligheid. Het OHSAS 18001-managementsysteem ondersteunt uw organisatie bij het continu waarborgen van een veilige en gezonde omgeving voor zowel het personeel als uw klanten en het publiek.

 

De toekomst van het BS OHSAS 18001-managementsysteem

In oktober 2013 is een start gemaakt met het vormgeven van een nieuwe internationale ISO-norm, ter vervanging van OHSAS 18001. De transitie heeft als doel om de OHSAS-norm om te vormen tot een internationale ISO-norm, met een structuur conform alle overige ISO-managementsysteemnormen. Alle normen worden op basis van een kernmodel ontwikkeld, zodat de implementatie van een integraal beheersysteem binnen elke organisatie kan worden vereenvoudigd. 

ISO, afkorting voor‘International Organization for Standardization’, heeft de transitieplannen in juli 2013 reeds bekendgemaakt. In oktober 2013 is een comité samengesteld, dat zich richt op het ontwikkelen van de nieuwe internationale ISO-norm voor arbomanagementsystemen. De nieuwe ISO-norm wordt op basis van de OHSAS 18001-standaardvormgegeven en zal uiteindelijk worden gepubliceerd onder de officiële naam; ISO 45001:2016

Het comité, ISO PC 283, zal de komende 2 jaar een aantal keer bijeenkomen om de conceptnorm verder uit te werken. De publicatie van de nieuwe ISO-norm staat gepland voor oktober 2016.

 

Nut en noodzaak van de transitie naar een nieuwe ISO-norm

Het ontwikkelen van een internationale norm op het gebied van veiligheid en gezondheid, brengt belangrijke voordelen met zich mee. ISO 45001 zal beter aansluiten bij de structuur van andere ISO-normen, zoals onder andere de ISO 9001-norm voor kwaliteitsmanagement en de ISO 14001-norm voor milieumanagement. Beide normen worden momenteel ook herzien. De gereviseerde versies zullen naar verwachting in 2015 worden ingevoerd.

ISO 45001 zal een aanvulling zijn op ISO-normen voor verschillende deelgebieden van arbo en veiligheid. De nieuwe norm en de overige managementsysteemnormen zullen daarnaast beschikken over een vergelijkbare basisstructuur. Hierdoor kan elke afzonderlijke norm gemakkelijker worden geïmplementeerd binnen de organisatie en kan het managementsysteem eenvoudiger worden uitgebreid met nieuwe standaarden. De nieuwe ISO-norm biedt tevens handvatten om gezondheid, arbo en veiligheid tot eenintegraal onderdeel van de bedrijfsvoering te maken.

Na de publicatie van ISO 45001 in 2016, is deze standaard toepasbaar binnen elke organisatie die:

  • Een internationaal erkend managementsysteem voor gezondheid en veiligheid wil implementeren, om het risico van personeel en derden tot een minimum te beperken.
  • Aan alle internationale, wettelijke vereisten en verplichtingen op het gebied van gezondheid en veiligheid wil voldoen.
  • De gezondheids- en veiligheidsrisico continu wil inventariseren en evalueren.
  • De algehele bedrijfsprestaties op consequente wijze wil meten, bewaken en verbeteren.

 

HLS - de nieuwe structuur en inhoud van ISO 45001:2016

De structuur, basiseisen, basisterminologie en definities van ISO-45001 zullen in lijn zijn met alle managementsysteemnormen, die op basis van de ‘High Level Structure’ (HLS) voor managementsystemen zijn ontwikkeld. HLS biedt alle eisen en richtlijnen voor het ontwikkelen van ISO-managementsysteemnormenvolgens een plug-in model. Deze nieuwe structuur en inhoud vormt de basis van elke norm, die eenvoudig als module aan de kern van het beheersysteem kan worden gekoppeld.

Met behulp van HLS kan het ISO 45001-managementsysteem nog beter integreren met andere ISO-normen. Alle normen zullen beschikken over gemeenschappelijke basiselementen voor implementatie, waardoor verschillende modules beter aansluiten bij het complete beheersysteem van de organisatie. Het resultaat is een integraal en wereldwijd geharmoniseerd managementsysteem voor het beheersen van veiligheid en gezondheid.

 

Is certificering van het BS OHSAS 18001-beheersysteem nog steeds mogelijk?

De beoordelingsspecificatie OHSAS 18001 is nog steeds geldig en zal ook na de publicatie van de nieuwe ISO-norm nog enige tijd geldig blijven. Organisaties kunnen nog steeds profiteren van het implementeren en certificeren van een managementsysteem voor gezondheid, arbo en veiligheid, gekoppeld aan de structuur van OHSAS 18001. Ook de certificering van het beheersysteem zal na invoering van ISO 45001 voor een bepaalde periode worden toegestaan.

 

Al gecertificeerd volgens de OHSAS-norm? BSI ondersteunt u tijdens het transitieproces

Beschikt uw organisatie reeds over een geaccrediteerde OHSAS-registratie, dan kan BSI u ondersteunen tijdens het transitieproces naar ISO 45001. Wij begeleiden u door het gehele overgangsproces en voorzien u van advies, richtlijnen en training, om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zodoende kan de ISO 45001-norm efficiënt en volledig worden geïntegreerd in het complete managementsysteem van uw organisatie. Na het transitieproces behoort het managen van gezondheid- en veiligheidsrisico’s tot een volwaardig en integraal onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering.

BSI voorziet u daarnaast van normgerelateerde informatie over het nut, noodzaak en de voordelen van de nieuwe ISO-norm, specifiek toegesneden op uw organisatie.

Wij houden u de komende tijd op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Bezoek regelmatig onze website om up-to-date te blijven over de status van het transitieproces.