Investors in People

BSI en Investors in People

Investors in People is de toonaangevende Britse onderscheiding voor personeelsmanagement. De onderscheiding is speciaal gericht op het veranderen van prestaties van bedrijven via het personeel. In 2012 ontvingen we voor het eerst de Investor in People-onderscheiding voor onze vestigingen in het Verenigd Koninkrijk.

De onderscheiding wordt uitgereikt ter erkenning van organisaties die de duidelijke relatie tussen de bedrijfsvoering, het team en de persoonlijke doelstellingen aantonen en die er blijk van geven dat ze in staat zijn om de betrokkenheid en ontwikkeling van het personeel met betrekking tot het bereiken en overtreffen van deze doelen kunnen begeleiden en managen.

Onze erkenning door Investors in People is zeer inspirerend. We willen het daar echter niet bij laten. We zetten ons in om de onderscheiding te behouden en om in de toekomst een nog hoger accreditatieniveau te behalen. We doen dit door de manier waarop we alle medewerkers begeleiden, managen en ontwikkelen voortdurend te verbeteren.

De erkenning door Investors in People is één van de mijlpalen op de route naar uitmuntende medewerkers. We willen blijven investeren in het leer- en ontwikkelingstraject dat door onze medewerkers zelf wordt aangestuurd. Daarnaast willen we blijven investeren in onze professionele opleidingen, in onze management- en leiderschapsprogramma's en in de voortdurende evaluatie en meting van onze prestaties.