Evenementen van het Consumer & Public Interest-netwerk

Het CPI-netwerk belegt jaarlijks twee evenementen voor haar leden.

Meest recente evenementen

Het CPI-netwerk vierde in 2011 haar 60ste verjaardag. Het netwerk belegde daarom een speciale bijeenkomst voor haar leden en combineerde deze bijeenkomst met een plenaire vergadering van ISO/COPOLCO (onze internationale tegenhangers). Deze bijeenkomst werd gehouden in Londen. Er werd onder andere een workshop georganiseerd met als onderwerp ‘Homes for tomorrow - building through standards ISO COPOLCO 2011’. De bijeenkomst vond van 23-27 mei 2011 plaats in het St. Paul's Hotel in Londen.

COPOLCO 2011
Grange St Paul’s Hotel, Londen, 23-27 mei 2011

‘Homes for tomorrow- building through standards’

Het recht op onderdak, of: een dak boven ons hoofd, is een primaire levensbehoefte van alle mensen. Huizen moeten in toenemende mate bestand zijn tegen de gevolgen van extreem weer. Ook moeten snel huizen gebouwd kunnen worden na orkanen, aardbevingen en overstromingen. Nu de natuurlijke bronnen afnemen, moeten nieuwe huizen 'groen' zijn. Ook moeten bestaande huizen groener worden. Al deze belangrijke onderwerpen werden besproken tijdens de workshop van ISO COPOLCO 2011, die op 24 mei 2011 in Londen werd georganiseerd door BSI, de Britse nationale normalisatie-instelling. De workshop werd ondersteund door de Britse overheidsinstantie voor Zakelijke innovatie en vaardigheden. (De eerste vergadering van COPOLCO in Londen vond plaats in 1997.)

In 2011 viel dit evenement van ISO COPOLCO samen met de 60ste verjaardag van de betrokkenheid van consumenten bij de standaardisatie in het Verenigd Koninkrijk. Deze betrokkenheid van consumenten bij de ontwikkeling van normen begon met de oprichting van het ‘Women’s Advisory Committee’ in 1951. Inmiddels is de oorspronkelijke commissie uitgegroeid tot het BSI Consumer & Public Interest-netwerk (CPIN) waarvan ook de Disabled Experts Reference Group deel uitmaakt. De CPIN wordt nu aangestuurd door tv-consumentenwaakhond Lynn Faulds Wood en bestaat uit organisaties als Age UK, Citizens Advice, Consumer Focus, National Consumer Federation, Trading Standards Institute en Which? en, niet te vergeten, de belangrijke, individuele CPI-vrijwilligers.

Op de avond van 24 mei werd een feest ter gelegenheid van de verjaardag van het CPI-netwerk georganiseerd in Lincoln's Inn. Tijdens dit feest waren bijzondere gasten aanwezig. 


Eerdere evenementen

‘Improving healthcare for all — the role for standards’

Dit belangrijke onderwerp stond centraal tijdens de wintervergadering van het Consumer & Public Interest Network (CPIN) van BSI, op 8 december 2010. De vergadering werd voorgezeten door Lynn Faulds Wood, de voorzitter van de CPIN. Lynn is tevens Presidente van de European Cancer Patient Coalition (ECPC) en vicepresident van de UK Patients Association. Colin Adamson, een consultant op het gebied van consumentendienstverlening en bijzonder geïnteresseerd in gezondheidszorg, hield een eerste presentatie over de recente whitepaper van de Britse overheid. Deze whitepaper behandelt de omvorming van de National Health Service tot een dienst die "responsiever is ten aanzien van patiënten, beter presteert, autonomer is en duidelijker aansprakelijkheden kent." Paul Whaley van de Cancer Prevention and Education Society beschreef de mogelijke schadelijke effecten van chemicaliën in het milieu. Daarna spraken personeelsleden van BSI en vertegenwoordigers van CPI actuele normen in hun presentaties. Op de dag werd ook een levendige vragensessie georganiseerd. Tijdens deze sessie was ook de president van Patients Association aanwezig. Verschillende groepen verkenden hoe de whitepaper en verschillen in publieke en private gezondheidszorg zouden kunnen leiden tot de ontwikkeling van andere normen en bespraken of er meer gezamenlijke informatie over kankerverwekkende stoffen nodig is. Bekijk ook de presentaties en verslagen van de groepen op de pagina met evenementen van het CPI.

Eerdere evenementen:

  • BSI, thema: Gezondheid
  • Imperial College, Londen, thema: Onderwijs
  • Design Museum, Londen, thema: Normen voor inclusiviteit, duurzaamheid en dienstverlening
  • BSI, thema: Kwaliteitskeurmerken
  • The Hatton, Londen, thema: Dienstverlening
  • BSI, thema: De Olympische Spelen 2012
  • Royal Botanic Gardens, Kew, thema: Duurzaamheid
  • Edinburgh en Cardiff, thema: participatie van collega's en gasten van regionale consumentenorganisaties en overheden
  • HMS Belfast, Londen, ter gelegenheid van de 50ste verjaardig van het CPI-netwerk in 2001. Dit was een prestigieuze bijeenkomst die gezamenlijk werd belegd met onze Europese collega's van ANEX, thema: Inspraak van Europese consumenten in normalisatie.