IEC en CENELEC

Cursusinformatie

Resterende cursusdatum 2012: 13 december

Soort cursus: klassikale workshop

Cursusvorm: vraag- en antwoordsessies, casestudies, interactieve opdrachten


Cursusbeschrijving

In deze cursus krijgen commissieleden die betrokken zijn bij werkgroepen van IEC/CENELEC en die deelnemen aan vergaderingen van IEC/CENELEC inzicht in de procedures die voor hen belangrijk zijn. Het doel van de cursus is het inzicht in de rol van spiegelcommissies van BSI te verbeteren, en ook de manier waarop leden invloed uitoefenen op internationale en Europese normen.

De cursus is bedoeld voor commissieleden die zitting hebben in commissies van IEC/CENELEC.


Doel van de cursus

Deze cursus helpt leden die betrokken zijn bij standaardisatie:

  • Bij het volgen van de richtlijnen met betrekking tot implementatie- en onderhoudsprocedures
  • Bij het toepassen van de richtlijnen voor de ontwikkeling van normen
  • Bij het verwerven van inzicht in de fases van het normalisatieproces
  • Bij het verwerven van kennis over het verzamelen van referentiematerialen, distribueren van documenten en beheren van rapportages en procedures
  • Bij het verwerven van een overzicht van de distributie van documenten binnen IEC