Organizational Resilience Index

Voor het eerst sinds 2017 zien we in de Organizational Resilience Index dat het vertrouwen in de organisatie afneemt.

De disruptieve effecten van technologie en veranderingen in overheidsinstanties zorgden er voor dat het Adaptive Capacity de grootste impact heeft op de beoogde veerkracht. In dit jaar van politieke en economische onzekerheid zien we ook dat het onderdelen binnen het bedrijfsleven moeite hebben met nieuwe technologieën. Het bedrijfsleven is iet in staat om verdere marktveranderingen te voorspellen, Horizon Scanning wordt beschouwd als de laagst scorende factor.

Belangrijkste uitslagen van het rapport uit 2019:

  1. De mate waarin bedrijven in staat zijn om zich aan te passen is afgenomen door onzekerheid in de markt. Het vertrouwen in organisatorische veerkracht is gedaald tot 75%
  2. Technologische ontwikkelingen is zowel de grootste kans als de grootste bedreiging. De gap tussen impact en performance Horizon Scanning en Adaptive Capacity, groeit
  3. Sterke leiders zijn nodig om de strategie aan te passen naar veranderende omstandigheden - Betrokkenheid van het personeel, eenduidige doelstellingen en business performance worden nu hoger gewaardeerd dan innovatie of diplomatiek

De Organizational Resilience Index Rapportages van voorgaande jaren laten een trend zien die dankzij het meest recente rapport nog beter zichtbaar wordt. Dit rapport beslaat 16 onderwerpen van organisatorische veerkracht met input van senior management:

  • Ervaringen van de performance binnen organisaties over de 16 onderwerpen
  • Vermoedelijke belang van deze 16 onderwerpen voor het toekomstige succes van bedrijven
  • Inzicht in hoe de percepties verschillen per sector, geografie, grootte en actieve jaren
  • Vaststellen van trends en toekomstige uitdagingen

Download hieronder de rapportage om verder te lezen.


Download ons meest recente rapportage 'Index organisatorische veerkracht

Vul onderstaand formulier in: