De allereerste index organisatorisch veerkracht ter wereld

Directieleden en topmanagers vertellen wat ze vinden van de verschillende aspecten van hun veerkracht in onze Organizational Resilience Index 2017.

Meer dan 1250 topmanagers van organisaties uit verschillende sectoren over de hele wereld hebben hun activiteiten beoordeeld op basis van 16 kernelementen die onderdeel zijn van een veerkrachtstrategie. 

Organizational Resilience Bubble Diagram

De belangrijkste delen van onderstaande collectieve normen voor beste praktijken zijn samengevoegd om te komen tot de 16 kernelementen:

  1. Organisatorische Veerkracht (BS 65000)
  2. Organisatorisch bestuur (BS 13500)
  3. Risicobeheersing (ISO 31000)
  4. Prekwalificatie van de aanvoerketen (PAS 7000)

De antwoorden van de topkaderleden leveren de eerste Organizational Resilience Index, waarin de volgende zaken zijn opgenomen:

  • de ideeën over de prestaties van organisaties met betrekking tot de 16 elementen
  • vermeend belang van deze 16 elementen voor het toekomstige succes van hun bedrijf
  • inzicht in hoe de ideeën verschillen afhankelijk van de sector, de ligging, de grootte en de levensduur

Index rapport organisatorische veerkracht 2017 downloaden

Vul onderstaand formulier in: