Supplier Compliance Manager (SCM)

Of uw bedrijf al is gecertificeerd of op het punt staat om te worden gecertificeerd, SCM verandert de langdradige en uitdagende taak om Business Partner risico data te beheren en te rapporteren in een simpeler en slimmer process.

Supplier Compliance Manager (SCM) zorgt ervoor dat verplichte leveranciers risico assessments eenvoudiger kunnen worden gemaakt. Het is BSI’s wereld leidende, webgebaseerde applicatie die is ontworpen om leveranciers risico assessments te faciliteren en automatiseren.

Het onderzoekt de risico’s die zijn verbonden aan product sourcing, transport methodes, export havens, trans-shipment, transit routes en distributie-kanalen wereldwijd.

SCM verrijkt uw compliance, verlaagt uw data collectie kosten, bevordert risico-beperking, vermindert verstoring en verlies en helpt u bij het maken van beter onderbouwde risico-gebaseerde beslissingen.


Met SCM kunt u:

  • Self-assessments en het auditproces beheren
  • Toegang krijgen tot risico-gebaseerde leveranciersprofielen en -waardering
  • Uw leveranciersinformatie op een plek beheren middels een geautomatiseerd webgebaseerd systeem
  • Beheren en volgen van corrigerende en preventieve blokkades