Transitie ISO 9001 & HLS

ISO 9001: 2015 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement

Deze summer course is een combinatie van de transitie training ISO 9001:2015 wijzigingen en de High Level Structure, de transitietraining ISO 9001:2015 wijzigingen Implementeren en de transitie training ISO 9001:2015 wijzigingen voor Interne Auditoren. U leert onder meer wat de eisen uit ISO 9001:2015 zijn, hoe u deze kunt implementeren in uw organisatie en hoe u de belangrijkste wijzigingen van ISO 9001:2015 kunt auditen.

Deze training is een essentieel startpunt wanneer uw organisatie de transitie wil maken van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015.


Voor wie is het bedoeld?

De training is bedoeld voor medewerkers die met een kwaliteitsmanagementsysteem werken, de vereisten van ISO 9001:2015 willen begrijpen, verantwoordelijk zijn voor de implementatie van ISO 9001:2015 en/of interne audits tegen de eisen uit de nieuwe norm gaan uitvoeren.

Voor de training is geen directe voorkennis vereist. Wel adviseren wij u om ISO 9001:2015 voorafgaande aan de training gelezen en, als mogelijk, bestudeerd te hebben. Als de definitieve versie nog niet beschikbaar is, graag de DIS of FDIS versie van ISO 9001:2015 gebruiken. 

Na afloop:

  • kunt u de belangrijkste verschillen tussen ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015 uitleggen en toepassen
  • kunt u de nieuwe eisen in Annex SL met betrekking tot organisatorische context, leiderschap, planning en ondersteuning beschrijven en implementeren
  • weet u wat het belang is van het gebruik van een meer risicogerichte benadering
  • weet u hoe u tools en sjablonen voor een gap analyse gebruikt om uw huidige systeem te kunnen evalueren
  • weet u hoe u een plan van aanpak ontwikkelt dat u direct in uw organisatie kunt toepassen
  • kunt u een ISO 9001:2015 audit voorbereiden en uitvoeren
  • heeft u uw benodigde ISO 9001:2015 audit-kennis en -vaardigheden verder ontwikkeld

De leermethode

Deze 3-daagse summer course biedt u een gevarieerd programma, bestaande uit intensieve trainingen in combinatie met sportieve, gezellige en smaakvolle activiteiten. De afwisseling tussen de diverse activiteiten zorgt voor een goede balans tussen leren, oefenen en ontspannen.

Om uw vermogen om kennis vast te houden nog verder te verbeteren en de vaardigheden daadwerkelijk toe te kunnen passen, staat in onze trainingen het concept Hoofd, Hart en Handen steeds meer centraal. Hierbij is het denken vanuit de bedrijfsactiviteit ten behoeve van de prestatieverbetering essentieel. 

  • Hoofd: kennis - weten wat er in de norm staat, (achtergrond)kennis opdoen
  • Hart: houding - waarom ISO 9001 gebruiken, wat is het nut van de norm voor mijn organisatie, gemotiveerd raken en blijven om te norm toe te passen
  • Handen: gedrag - het doen, oefenen, concreet maken en in de praktijk brengen

 In de summer course wordt veel gebruik gemaakt van herkenbare praktijkvoorbeelden en opdrachten die individueel of in groepsverband worden gemaakt. De training vindt plaats op basis van activiteiten en heeft bewezen een positief effect op de arbeidsprestaties te hebben en gelijktijdig tijd en kosten te besparen doordat in de training al eerste stappen voor de eigen organisatie worden gezet.

Het BSI trainingsmateriaal is in eerste instantie ontwikkeld door het BSI hoofdkantoor in Engeland. Door de centrale rol van BSI in de commissie waarin ISO 9001:2015 tot stand is gekomen, is in het materiaal informatie uit eerste hand opgenomen.

De combinatie van het state of the art materiaal, waarin verschillende leertechnieken en (groeps)opdrachten zijn verwerkt, met de praktische ervaring van de trainer verhoogt het kennisniveau van de deelnemers en de mogelijkheid om deze kennis in de eigen organisatie direct toe te passen.

Overige informatie

De training en het materiaal zijn Nederlandstalig. Wij verwachten u de eerste dag minimaal 30 minuten voor aanvang van de training in verband met het inchecken in het hotel. 

Na afloop van de summer course ontvangt u een bewijs van deelname certificaat.

Uw summer course is inclusief 2 overnachtingen met ontbijt, 3-gangen diner & BBQ, elke dag een uitgebreide lunch met healthy items en fairtrade streekproducten, hartige tussendoortjes en een leerzame sportieve activiteit.