ISO 19011 - De rol van de auditor

Deze module behandelt de rol van een auditor, zoals beschreven in de norm ISO 19011:2002. De module geeft een overzicht van ISO 19011 en biedt de cursist een gestructureerde benadering van formele auditactiviteiten. De cursus deelt aanbevelingen over de competenties en evaluatie van auditors.