ISO 14001 behalen - Aan de slag

Hoe wilt u gecertificeerd worden voor ISO 14001? In deze webinar doorloopt u de stappen naar certificatie. De webinar bespreekt kort het einddoel en gaat daarna dieper in op de planning van uw certificatietraject, op het ontwerpen en implementeren van uw milieumanagementsysteem, op uw gereedheid en op het ondernemen van actie om de valkuilen te vermijden.