Gegevensbescherming verduidelijkt - Persoonlijke gegevens beschermen

Een online, interactieve cursus op afstand, ontwikkeld voor organisaties die BS 10012 gebruiken om een managementsysteem voor persoonlijke gegevens te implementeren. Dit managementsysteem biedt een infrastructuur voor het handhaven en verbeteren van naleving van de Wet inzake gegevensbescherming.