Audits en omgang met de directie

Het kan ontmoedigend zijn om de directie te interviewen Dankzij dit programma kan de auditor topmanagers toch effectief interviewen. Dit kan zijn om topmanagers te betrekken bij het creëren van een volledig auditprogramma of om ze te interviewen als geauditeerde tijdens een audit van managementverantwoordelijkheden.